Ramtiden är, förenklat, den tid en förare som längst måste vara på jobbet. En lång ramtid innebär att turen är delad, ibland även i tre delar, så kallade trepasstjänster.

– Det är som min kollega brukar säga: För hundra år sedan infördes 8 timmars arbetsdag, när ska bussförarna få det?

Men Erling Lauge säger trots det att det viktigaste har varit att få bort trepasstjänsterna.

– Det som folk är gladast över är att slippa två raster och att få komma hem i vettig tid.

Färre fordonsbyten

Vad har då Kommunal behövt gå med på i det här lokala avsteget från det centrala avtalet? Jo, att förarna behöver köra upp till 3 timmar innan de får paus. Avtalet säger att den tiden ska vara 2 timmar och 30 minuter.

Men detta har å andra sidan inneburit en fördel för förarna eftersom det innebär färre fordonsbyten per dag. Många fordonsbyten, det har tidigare kunnat röra sig om upp till sju stycken, kan innebära att föraren varje gång måste justera förarplatsen rätt.

– Du hinner precis ställa in allt som du vill ha det och sedan ska du lämna ifrån dig bussen igen, säger Erling Lauge.

Behöver nya förare

Keolis vill inte svara på vad förändringen kostar i kronor och ören men kommunikations- och resandeutvecklingsdirektör Karin Nilsson Malmén skriver i ett mejlsvar till Kommunalarbetaren att företaget anser att ”det här är en bra investering för att locka fler till föraryrket”. Erling Lauge är inne på samma spår:

– De har väl velat göra det för att rekrytera folk.

Kommunalarbetaren har tidigare skrivit om bristen på förare och att en allt större andel av bussförarkåren är äldre.