Folkhälsomyndigheten släppte i dag två rapporter om covid-19 i skolan. Den enda handlar om risken för anställda i förskola och skola att smittas av covid-19, den andra tar upp frågan om barn som smittspridare.

Rapporterna bekräftar den tendens Folkhälsomyndigheten såg redan i våras, att barnskötare förskollärare och grundskollärare har liten risk att diagnosticeras med covid-19. Det tros bero på att smittsamheten mellan barn är betydligt lägre än mellan vuxna. Barn får generellt mildare symptom än vuxna och är sällan första fallet i en smittkedja.

Den yrkesgrupp som har störst risk att diagnosticeras för covid-19 är förskolans rektorer. Även rektorer inom grundskola och gymnasium har en förhöjd risk. Elevassistenter och fritidspedagoger hade en något förhöjd risk.

Risken för att bli så sjuk att man behöver intensivvård var också lägre för barnskötare än för andra yrkesgrupper. Yrkesgrupper inom skolan som inte omfattas av rapporten är exempelvis städare och vaktmästare.

Fotnot: Här är rapporten i sin helhet.