Kitet är tänkt att kunna användas för personalen i  händelse av att barn insjuknar i väntan på att de hämtas av föräldrarna.

– Bedömningen kommer att ligga på respektive förskola utifrån riskbedömningar där. Inga riktlinjer har förändrats. Förskolorna kan fortsätta arbeta enligt de rutiner som tagits fram under pandemin, skriver Carl Smitterberg, presstalesperson på stadsledningskontoret  i Stockholm i ett svar till Mitt i. 

Han uppger också att Stockholms stad vill förbereda sig i fall riktlinjerna från Arbetsmiljöverket skulle skärpas. Nyligen beslutade Arbetsmiljöverket att Bergs kommun i Jämtland ska se till att personal vid en förskola har tillgång till skyddsutrustning.

Stockholms stads beredskapskit, ett per förskola, innehåller handskar, förkläde, munskydd och visir, enligt Mitt i.