När smittspridningen ökade under hösten kom nya nationella rekommendationer om familjeisolering. Det innebär att om en familjemedlem insjuknar i covid-19 ska resten av familjen isolera sig. Det gäller dock inte förskolebarn. 

Folkhälsomyndigheten har sagt att en covidsjuk vårdnadshavare kan fortsätta att hämta och lämna sina barn i förskolan, ”om det kan ske utan nära kontakter med andra”. Folkhälsomyndigheten motiverar beslutet med att små barn inte verkar sprida smittan vidare i någon stor omfattning och att fördelarna med att barn är i förskolan därför överväger. Det här har upprört många barnskötare.

I Göteborgs stad får covidsjuka föräldrar hämta och lämna symtomfria barn på förskolan. Rektorerna har ansvaret för att det kan ske på ett säkert sätt, i första hand utomhus. 

Annica Kristensson är barnskötare på en förskola i Göteborg. Hon ser risker med att covidsjuka föräldrar får lämna och hämta, om det är små barn som är ledsna och mer eller mindre måste tas direkt ur förälderns famn av pedagogen.

– Hur man än gör så är det mer regel än undantag att man måste vara så nära som en armlängds avstånd till föräldern när man tar emot ett litet barn.

Jag är kritisk till att barn som har sjuka i familjen får vistas på förskolan över huvud taget, oavsett om det är konstaterad covid eller förkylningssymtom.

Annica Kristensson, barnskötare

Skyddsombudet Jill Hallner säger att det har förekommit på förskolan att någon sjuk förälder har lämnat barn, då utomhus vid en annan entré än den vanliga. 

– Har de någon annan som kan lämna så vore det bättre, en granne eller anhörig. Det känns ju säkrare. Är man sjuk ska man väl helst inte gå ut någonstans, säger hon.

Hans Wettby är förskolechef i Västra Göteborg.

Hur ser ni på att personal känner oro i sådana här situationer?

– Det bygger på ett barnperspektiv att det är bra för barnet att vara i förskolan. Sedan tycker vi också att det är kluvet för instruktionen till den som har covid är ju att hålla sig hemma och sitta i karantän. Men hämta och lämna på förskolan är ok, så visst kan man fundera. Men det ska ske på ett säkert sätt och man ska hålla tillräckligt avstånd när barnet lämnas över.

Annica Kristensson anser dock att hämtning och lämning inte är det största problemet.

– Jag är kritisk till att barn som har sjuka i familjen får vistas på förskolan över huvud taget, oavsett om det är konstaterad covid eller förkylningssymtom. För vi andra i samhället ska ju inte vistas i allmänheten om vi har symtom.

Folkhälsomyndigheten menar ju att barn inte sprider smittan i stor utsträckning, vad tänker du kring det?

– Jag tycker att de tänker helt fel. Man vet inte i dag om det kan finnas superspridare bland barn. Folkhälsomyndigheten säger att det troligtvis inte är så stor smittspridning bland barn. I andra länder har man ju stängt ned. Vi känner att de har offrat oss. Men droppen för oss barnskötare och förskollärare blev nog att barn till covidsjuka får komma hit. 

– Föräldrarna kan ju precis ha pussat barnet när de kommer hit, de har ju föräldrarnas saker på sig. Det är så vi pratar hos oss.

Annica Kristensson är orolig för att bli smittad och eftersom de inte erbjuds något skydd på arbetsplatsen har hon köpt sitt eget munskydd och visir som hon bär på jobbet.

Veronica Kilhlberg.
Veronica Kilhlberg, barnskötare.

I Partille kommun började man redan i våras med att föräldrar som hade förkylningssymptom hämtade och lämnade utomhus. Det gällde till en början även föräldrar som var sjuka i covid-19, men det visade sig inte fungera, berättar Veronika Kihlberg. Hon är barnskötare och företrädare för Kommunal i Partille.

– Barnen klarade inte av det, de blev otrygga. Ibland behöver man ju ta ett barn i famnen. Ibland fanns inte heller personal som kunde avvika från barngruppen för att gå ut och möta barnet. Man kunde helt enkelt inte säkerställa personalens arbetsmiljö.

Arbetsgivaren och facken har haft ett bra samråd under pandemin och man bestämde att covidsjuka vårdnadshavare måste stanna hemma. 

– I den här frågan har vi varit väldigt samstämmiga. Det gjordes också tidigt centrala riskbedömningar för förskolan, säger Veronika Kihlberg.

I dag gäller att inga föräldrar som har symptom på covid-19 eller är bekräftat sjuka får vistas på förskolans område. 

– Det kan ju vara lite godtyckligt det här med symptom, men vi får lita på föräldrarna att de inte kommer hit då. Föräldrar som haft covid-19 har hört av sig till förskolan och meddelat det.

Det här handlar bara om några veckor som man måste hålla barnet hemma. Vi är ju i en pandemi där folk dör.

Veronica Kihlberg, barnskötare

Region Västerbotten går också sin egen väg och har gått ut med att familjeisolering även gäller förskolan. Där ska förskolebarn stanna hemma om någon i familjen bär på viruset. 

– Huvudsakligen handlar det om att det ska kunna bromsa den allmänna smittspridningen, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare vid Region Västerbotten till Västerbottens-Kuriren

När KA frågar Folkhälsomyndigheten hur hämtning och lämning ska kunna ske utan att smittan sprids, svarar de att ”det är den enskildes ansvar”, alltså förälderns, att se till att det kan ske utan att utsätta andra för risk för smitta.

Veronika Kihlberg på Kommunal i Partille har svårt att förstå logiken i Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

– Jag tycker det är helt världsfrånvänt. Visserligen vet vi att det finns barn som mår bättre av att vara i förskolan än i sitt eget hem, men det här handlar bara om några veckor som man måste hålla barnet hemma. Vi är ju i en pandemi där folk dör.