Det var i slutet av oktober som Kommunal vände sig till Arbetsmiljöverket för att barnskötarna skulle få munskydd och visir att använda om ett barn insjuknade på förskolan.

Efter en inspektion går Arbetsmiljöverket på Kommunals linje. Tidigare har endast anställda i riskgrupp eller med familjemedlemmar i riskgrupp fått skyddsutrustning. Men det anser inte Arbetsmiljöverket är tillräckligt.

Nu ställs krav på att alla anställda ska ha tillgång till personlig skyddsutrustning i form av munskydd och visir för att använda när ett barn insjuknar med symtom på covid-19.

Samtidigt ställs krav att kommunen tydligare ska informera om rutiner för hur ett barn med symtom på covid-19 ska tas om hand.

– Det här gäller hela kommunen och all personal i förskolorna i Köping. Vi hoppas att det blir ett prejudikat för hela Sverige, säger Anders Ejdemark.

Arbetsmiljöverkets beslut välkomnas av Susanne Ekholm som är verksamhetschef för förskolorna i Köping.

– Jag kan tycka att det bara är positivt att Arbetsmiljöverket tar det här beslutet så att vi vet vad vi ska förhålla oss till, säger Susanne Ekholm.

Arbetsmiljöverkets beslut innebär att skyddskiten ska finnas på förskolorna senast 7 december.

– Vi ligger i fas med beställningarna plus att vi försöker få till en utbildning om hur man ska hantera vid påsättning, avtagning och rengöring, säger Susanne Ekholm.

Samtidigt ska rutinerna för vad som gäller göras känd för de 350 personer som arbetar i förskolan. Det gäller även hur det rum där barnet vistats ska vädras och städas.

– Alla medarbetare ska veta detta. Det måste bli pedagogerna som gör detta. Lokalvårdarna är inte anställda på förskolorna, om de varit det så hade det varit lätt att säga att nu får du ta på dig skyddsutrustning och städa av, säger Susanne Ekholm.

I Köping gällde tidigare att endast förskolepersonal i riskgrupp eller de med familjemedlemmar i riskgrupp fick skyddsutrustning.

– Det har varit så mycket olika forskning som talat emot varandra, vi vet inte vilket man ska förlita sig till. Vi har valt Folkhälsomyndigheten och smittskyddet. Men det är en svår situation, vi hamnar i bedömningar utifrån någonting vi inte kan och vet, säger Susanne Ekholm.