I slutet av juni fattade regeringen beslut om en tillfällig ersättning till personer i vissa riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19 (förebyggande sjukpenning). Den gäller också anhöriga som arbetar som personlig assistent eller uppbär närståendepenning till någon i riskgrupp, och som dessutom arbetar utanför hemmet.

Den förebyggande sjukpenningen betalas ut i som mest 90 kalenderdagar under perioden 1 juli-30 september. Eftersom ersättningen varit ny har den inte varit semestergrundande. Men i onsdags tecknade Kommunal en överenskommelse med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner som gör att personer som får ersättningen inte förlorar semesterdagar.

– Det här är bra. Det ser till att samma sak gäller för den här ersättningen som vid sjukpenning. Det vill säga att tiden med ersättningen blir semestergrundande, säger Lena Byström, förbundsombudsman för Kommunal.

Är det så att regeringen skulle förlänga ersättningen har vi en överenskommelse som täcker det. Men jag vet inget om regeringens planer.

Lena Byström, förbundsombudsman Kommunal

Överenskommelsen är tidsbegränsad och gäller till och med 31 december. Samtidigt ska ersättningen till riskgrupper avslutas 30 september, enligt det beslut som ligger.

– Vi satte datumet 31 december eftersom det ligger i linje med andra överenskommelser vi gjort på grund av pandemin. Är det så att regeringen skulle förlänga ersättningen har vi en överenskommelse som täcker det. Men jag vet inget om regeringens planer, säger Lena Byström.

Överenskommelsen gäller Kommunals medlemmar som går under avtalet med SKR som är förbundets största avtal (och till viss del för medlemmar som går på Sobona). Medlemmar som hör till andra avtalsområden har ingen liknande överenskommelse.

Som Kommunalarbetaren skrev i går har betydligt färre än förväntat ansökt om ersättningen. Drygt 2200 personer har ansökt sedan Försäkringskassan öppnade möjligheten den 24 augusti.