Personer med sjukdomar som hör till riskgrupp fick vänta länge på ett beslut om ersättning. När beslutet togs av riksdagen i förra veckan gällde beslutet en ersättning som bara utgår för tre månader. Juli, augusti och september. 

Många har tagit semester för att de ska kunna vara hemma från arbetet och undvika att bli smittade. De hade hoppats på ett besked om ersättning som gällde retroaktivt. Men enligt socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) hade det varit svårt:

– Retroaktivitet kan bli problematiskt i Försäkringskassans handläggning som kan innebära att utbetalningar av förmånen försenas. Vissa uppgifter kan också vara svåra att både lämna och kontrollera i efterhand, det kan gälla exempelvis en persons tillstånd och arbetssituationen, svarar Ardalan Shekarabi i ett mail.

Hur tänkte regeringen när man satte de månader man gjorde? 

– Vi har under våren arbetat tillsammans med partierna i socialutskottet och socialförsäkringsutskottet och tagit fram den här ersättningen till riskgrupper tillsammans med dem. Den lösning vi kom överens om var att göra det tillfälligt i tre månader.

Nu ligger den tidsperiod som ersättningen gäller under semestermånaderna juli-augusti. 

Vi fattar det här beslutet om att det ska gälla i tre månader efter hur läget ser ut nu. Det är en exceptionell situation och vi kommer att vidta de åtgärder som är nödvändiga vartefter situationen utvecklas

Ardalan Shekarabi, socialförsäkringsminister (S)

Att kostnaderna för staten rimligtvis blir lägre på grund av att människor kommer att ha semester under den tiden har dock inte spelat in när man beslutat om tidsperioden, hävdar Ardalan Shekarabi:

– Nej, det viktiga är och har varit att få detta på plats så snabbt som möjligt utifrån den lösning vi tagit fram tillsammans med riksdagen.  

Är det möjligt att tiden för ersättning förlängs (efter de tre månaderna) om pandemin fortsätter?

– Vi fattar det här beslutet om att det ska gälla i tre månader efter hur läget ser ut nu. Det är en exceptionell situation och vi kommer att vidta de åtgärder som är nödvändiga vartefter situationen utvecklas, skriver Ardalan Shekarabi i ett mailsvar.