– Jag är livrädd. Jag har kämpat för att överleva, ska jag dö på grund av coronaviruset? Vi som är riskgrupper har inget skydd alls, säger Melanie Bäcklin som är stödassistent/undersköterska på en LSS-gruppbostad i Täby.

När coronaviruset kom till Sverige bad hon sin njurläkare om ett intyg om att hon har försvagat immunförsvar till följd av sin njurtransplantation och gav intyget till sin chef, som har visat henne förståelse. I intyget står att hon löper större risk att bli smittad av sjukdom och även risk för allvarligare och längre förlopp. 

Den 24 mars blev hon uppringd av sin chef som avrådde henne från att åka till jobbet. Melanie hade förkylnings- eller allergisymtom och sjukskrev sig den dagen. Från vårdcentralen fick hon veta att hon inte kunde bli sjukskriven för att hon är rädd för att få covid-19, därför har hon stannat hemma sedan dess genom att ta semester och kompledigt. 

– Jag har ringt Försäkringskassan och 1177 för att få veta hur jag ska förhålla mig. Men jag har bara fått svar om att följa basala hygienrutiner och att jag måste ha skyddsutrustning. 

Covid-19

Kommunal kräver andnings­­skydd

Nyheter

Melanie har kommit överens med sin chef om att börja jobba igen den 4 maj. Men hon är mycket orolig för att gå tillbaka till jobbet. Hon hoppas att Regeringen ska besluta om att riskgrupper ska få vara hemma med ersättning och att hon ska räknas som riskgrupp. 

I fredags kom en rapport från Socialstyrelsen om vilka grupper som riskerar att bli särskilt allvarligt sjuka av covid-19 och kan ha behov av att skyddas. På listan finns kronisk njursjukdom, men Melanie vet inte om hon räknas dit för att hon är njurtransplanterad och har inte lyckats nå sin läkare för att diskutera saken. 

– De måste precisera det, det är otydligt. Jag har högt blodtryck också på grund av att jag tar immunförsvarssänkande läkemedel. Det är en biverkan av mina mediciner.

Även högt blodtryck (hypertoni) finns på listan över sjukdomar och enligt Socialstyrelsen är det just om man har mer än en av följande sjukdomar som man har en ökad risk att bli allvarligt sjuk eller dö: hjärt-kärlsjukdom (kärlkramp, hjärtsvikt, stroke), hypertoni, diabetes med komplikationer, kronisk njursjukdom och njursvikt, kronisk lungsjukdom (annan än astma) eller kronisk leversjukdom. 

Utöver dessa utgörs riskgruppen av personer över 70 år, fetma med BMI över 40, cancer, neuromuskulär sjukdom samt intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning.