Förvaltningsrättens dom i det uppmärksammade fallet om munskydd på Serafens vård- och omsorgsboende i Stockholm kom på Valborgsmässafton och innebar att Arbetsmiljöverkets förbud mot att arbeta utan munskydd vid ”patientnära arbete” vid misstänkt eller bekräftad covid-19 upphävdes. Domstolen tog inte ställning till om munskydd behövdes eller inte, men ansåg att begreppet patientnära arbete inte var tillräckligt definierat.

Nu överklagar Arbetsmiljöverket domen till kammarrätten.

– Vi delar inte förvaltningsrättens bedömning att begreppet patientnära arbete är otydligt, vi menar att det är ett vedertaget begrepp inom vård och omsorg, säger Arbetsmiljöverkets chefsjurist Anna Varg i ett pressmeddelande.

Arbetsmiljöverket vill att frågan om vilken skyddsutrustning som krävs prövas.

– Vi anser att personalen ska ha den skyddsutrustning som behövs i respektive vårdsituation för att kunna arbeta säkert, utan att riskera bli smittade eller sjuk, säger Anna Varg i pressmeddelandet. 

Anna Varg, chefsjurist på Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket har fått kritik för att ha gjort ett gemensamt uttalande med flera andra myndigheter där kravet på munskydd tonades ner, efter påtryckningar från arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Regioner. Kommunal har JO-anmält Arbetsmiljöverket för detta. 

Men som KA skrivit tidigare anser Arbetsmiljöverket fortfarande att munskydd och visir krävs i kombination om det finns risk för kontakt med kroppsvätska. En sådan risk kan vara att någon hostar nära ens ansikte. Arbetsmiljöverket har fattat ett nästan identiskt beslut som det på Serafen på ett demensboende i Göteborg, där de förbjöd arbete utan munskydd vid patientnära arbete. Det beslutet överklagades inte av arbetsgivaren. Arbetsmiljöverket skriver också i pressmeddelandet om att de överklagar Serafendomen att den nivån på skydd gäller vid liknande arbetsförhållanden.

– Vi förstår den oro som finns bland personalen inom äldreomsorgen. De ska självfallet ha det skydd de behöver. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att de har en bra och tillräcklig skyddsutrustning. De måste kunna utföra sitt viktiga jobb på ett säkert sätt, säger Anna Varg i pressmeddelandet.