Under påskhelgen gjorde myndigheterna Arbetsmiljöverket, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Inspektionen för vård och omsorg ett gemensamt uttalande om hur man ska se på skyddsutrustning i äldreomsorgen. Det var med anledning av skyddsstoppet på äldreboendet Serafen några dagar tidigare, där Arbetsmiljöverket avgjort till Kommunals fördel och krävt munskydd i kombination med visir vid nära patientkontakt vid misstänkta eller bekräftade fall av covid-19.

I det gemensamma uttalandet betonades att beslutet bara gällde på Serafen och inte skulle ses som prejudicerande för hela landet. Det stod också att det fortsatt var Folkhälsomyndighetens rekommendationer som skulle vara utgångspunkt för lokala riskbedömningar om nivå på skyddsutrustning.

Arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, var snabbt ute och kallade det i ett pressmeddelande för ett ”välkommet förtydligande.”

Munskydd och visir (genrebild).

Covid-19

Oklart läge kring munskydd

Arbetsmiljö

Men SKR var initiativtagare till hela utspelet, något som också SVT rapporterat om. Efter skyddsstoppet på Serafen hörde SKR av sig till de fyra myndigheterna och bad om ett skyndsamt möte för att diskutera vad beslutet skulle få för konsekvenser.

I ett mejl till de andra myndigheterna skriver Agneta Jöhnk, chef för SKR:s avdelning för arbetsgivarpolitik och Fredrik Lennartsson, chef för vård och omsorg på SKR, att beslutet på Serafen lett till flera skyddsstopp och ”en stor oro kring hur god vård ska kunna bedrivas under den pågående pandemin. SKR vill därför kalla till en samverkanskonferens med berörda myndigheter för att resonera kring hur den uppkomna situationen kan hanteras.”

Det är otroligt provocerande, att när arbetsgivarna ropar då kommer myndigheterna springandes.

Tobias Baudin, Kommunal

Efter mötet, som hölls på länk, författade myndigheterna tillsammans det gemensamma uttalande som lades ut på påskafton. I mejlkonversationen där utkastet skickas fram och tillbaka, står också Emma Spak, chef för sektionen för hälso- och sjukvårdsfrågor på SKR med på sändlistan.

I ett mejl skriver hon: ”Det hade varit önskvärt med ett förtydligande där ni alla fyra sluter upp bakom FHM:s rekommendationer som basen för det lokala arbetsmiljöarbetet i enlighet med diskussionen i förmiddags.”

Att SKR varit drivande i myndigheternas utspel gör Kommunals ordförande Tobias Baudin  mycket upprörd. 

– Det är otroligt provocerande, att när arbetsgivarna ropar då kommer myndigheterna springandes. Man bestämmer sig gemensamt för att gå ut i ett pressmeddelande som SKR också varit inblandade i. Vi har inte ens vetat om de här mötena. Jag tror också att det kan urholka myndigheternas trovärdighet, på vems mandat de agerar och varför, säger Tobias Baudin.

Extra allvarligt tycker han att Arbetsmiljöverkets agerande är. 

– Våra skyddsombud agerar utifrån gällande arbetsmiljölagstiftning och föreskrifter. Att det då visar sig att Arbetsmiljöverket ägnar sig åt något sådant här, det är oerhört allvarligt för deras trovärdighet. 

Det är ett mycket märkligt agerande och nu börjar vi förstå mer varför de agerar på det sätt som de gör, det är alltså SKR som har knäppt med fingrarna.

Tobias Baudin, Kommunal

I det gemensamma uttalandet betonas att det är Folkhälsomyndighetens rekommendationer som gäller. Som KA skrivit i en artikel om Arbetsmiljöverkets syn på skyddsutrustning, har det väckt intern kritik på Arbetsmiljöverket, där anställda betonar att arbetsmiljölagen väger tyngre än Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Tobias Baudin instämmer i det.

– Det är ju Arbetsmiljöverkets direktiv och agerande som vi lutar oss emot. Det är det mest allvarliga i detta. Det har ju varit inspektörer som har sagt att Kommunal gjorde rätt. Nu vill Arbetsmiljöverket efter att SKR hört av sig göra en stor poäng av att det där ska vi inte ta på för stort allvar, det kan bli en annan bedömning någon annanstans. Det är ett mycket märkligt agerande och nu börjar vi förstå mer varför de agerar på det sätt som de gör, det är alltså SKR som har knäppt med fingrarna. 

Samtidigt medger Björne Olsson, enhetschef på Arbetsmiljöverket, i en intervju med KA att de fortfarande anser att visir i kombination med munskydd behövs vid risk för kontakt med kroppsvätska och att det inte är troligt att de skulle göra en så annorlunda bedömning av ett liknande fall. 

Är det inte lite lugnande, att även om Arbetsmiljöverket har lite dubbla budskap så har ni i praktiken dem bakom er i kravet på munskydd och visir?

– Jag tycker att det gör utspelet i påskhelgen än mer märkligt, att de ville poängtera att det där ska vi inte tro att det gäller överallt. Jag vet inte om det är SKR som tycker att det finns en risk att det kostar pengar och därför vill man inte ha de här munskydden, men att myndigheterna i det läget går in och bara lyssnar på arbetsgivarnas oro, det gör det bara än mer märkligt, säger Tobias Baudin. 

Han säger att de kommer fortsätta att lägga skyddsstopp om medlemmarna inte får tillgång till munskydd.

– Vi kommer fortsätta göra det för vi sätter medlemmarna främst. 

Nu kom en signal från de som företräder arbetsgivarna att det behövdes en större tydlighet från oss. Då tycker jag det är ett gott samarbete när vi har kunnat svara upp emot det.

Anna Varg, Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverkets chefsjurist Anna Varg säger till SVT att de inte tycker att det är något konstigt med SKR:s inblandning.

– Det är jätteviktigt att vi har en bra dialog. Nu kom en signal från de som företräder arbetsgivarna att det behövdes en större tydlighet från oss. Då tycker jag det är ett gott samarbete när vi har kunnat svara upp emot det, säger Anna Varg till SVT.

Fredrik Lennartsson, chef för SKR:s avdelning för vård och omsorg, säger till SVT att de tyckte att beslutet om skyddsutrustning gjorde att situationen hade kommit till ett skarpare läge. Han tycker inte heller att det är några konstigheter att man inte berättade om deras inblandning.

– Det är ju expertmyndigheterna och de tillsynande myndigheterna som ska stå för den kommunikationen, säger Fredrik Lennartsson till SVT. 

När KA frågar SKR om deras syn på skyddsutrustning, säger pressavdelningen att de utgår från myndigheternas rekommendationer och att hur de ska tolkas är upp till varje region och kommun. ”SKR utfärdar inga rekommendationer i sak utan lyfter fram vikten av att ta avstamp i myndigheternas bedömningar och vikten av att det finns samstämmighet mellan myndigheterna, skriver kommunikatören Anne Marie Awes.