Den 7 april lade Kommunals huvudskyddsombud ett skyddsstopp på äldreboendet Serafen i Stockholm. Orsaken var att personalen saknade munskydd och visir när de jobbade hos brukare med misstänkt eller konstaterad covid-19-smitta.

Arbetsmiljöverket gick på skyddsombudets linje. Men, arbetsgivaren Kungsholmens stadsdelsförvaltning, överklagade förbudet till förvaltningsrätten som i dag beslutat att upphäva Arbetsmiljöverkets förbud, vilket SVT var först med att berätta.

”Arbetsmiljöverket har förbjudit Stockholms kommun att utföra patientnära arbete med brukare med konstaterad eller misstänkt covid-19-smitta, om inte skyddsutrustning i form av visir i kombination med munskydd bärs. Förvaltningsrätten anser att begreppet ”patientnära arbete” inte är så tydligt och precist som krävs för att kommunen ska kunna förutse vilka åtgärder som behöver vidtas och upphäver därför beslutet”, skriver förvaltningsrätten i ett pressmeddelande.

– Förvaltningsrättens avgörande innebär ingen medicinsk bedömning av vilken skyddsutrustning som ska användas i vissa arbetsmoment. I stället var det de rättsliga kraven på ett förbud som blev avgörande, säger chefsrådmannen Johan Lundmark i pressmeddelandet.

Munskydd (genrebild).

Covid-19

Arbetsmiljö­verket: Munskydd på gäller

Arbetsmiljö

Peter Olsson är huvudskyddsombud för äldreomsorgen på Kungsholmen i Stockholm där äldreboendet Serafen ligger. Han ser beslutet från förvaltningsrätten som i första hand tekniskt.

– Arbetsmiljöverket hade inte kommit in med tillräckligt preciserade arbetsmoment och därför kunde rätten inte ta ställning till vad som var vad, säger Peter Olsson. 

Han menar att sakfrågan inte är avgjord och därför ska personalen även fortsättningsvis använda sig av munskydd och visir när det behövs.

– När vi lade skyddsstoppet så var Stockholms stads självklara ståndpunkt att vi bara skulle använda långa visir. Jag hoppas att vi inte kommer tillbaka till den situationen utan att vi fortsätter där vi är nu. Att vi fortsätter att ha de kirurgiska munskydden vid patientnära arbete.

Jag tycker det är tragiskt att vi ska hamna därhän att vi spelar rysk roulett med medlemmarna. Det är fruktansvärt.

Peter Olsson, huvudskyddsombud

Han berättar också att det finns personal på Serafen som själva blivit så sjuka så att de har behövt intensivvård.

– Jag tycker det är tragiskt att vi ska hamna därhän att vi spelar rysk roulett med medlemmarna. Det är fruktansvärt. Vi har ju medarbetare på Serafen som har blivit sjuka och drabbats så hårt att man har legat på intensivvårdsavdelning. Lyckligtvis har man kommit tillbaka och klarat sig genom krisen. Men det är incidenter som skett när vårdpersonal blivit exponerade mot covid-19-smittade patienter utan skydd, säger han.

Förvaltningsrättens beslut upphäver Arbetsmiljöverkets tidigare ställningstagande om att munskydd i kombination med visir ska användas när patientnära arbete utförs på Serafen.

Just begreppet patientnära arbete hakar Förvaltningsrätten upp sig på ganska mycket i sitt beslut och skriver bland annat att ”begreppet inte finns definierat i de föreskrifter som är tillämpliga i målet”.

– Vi som jobbar i vården vet ju vad patientnära arbete är. Det är tjänstemän och nämndemän i en rätt som undrar av vad det betyder. Det kan jag förstå men alla som jobbar som undersköterska, vårdbiträde, sjuksköterska eller läkare förstår ju begreppet, säger Peter Olsson.

Han utgår från att Arbetsmiljöverket kommer att överklaga beslutet och precisera begreppet patientnära arbete.

Men blir det inte ett slags rättslöst tillstånd nu?

– Kollegor har frågat om vi ska lägga skyddsstopp igen. Det är frågeställningen och dithän vill vi ju inte komma. Vore jag Arbetsmiljöverket och ville vinna målet skulle ju jag gå in och precisera patientnära arbete och överklaga beslutet, svårare än så är det ju inte. Då får man möjligtvis ett ställningstagande i sakfrågan. Förvaltningsrätten har ju inte prövat sakfrågan om munskydd ska användas eller inte.

Kommunals förbundsjurist Malin Sjunnebo säger att hon inte tror att domen kommer att få några konsekvenser för nivån på skyddsutrustningen.

– Det man har fattat beslutet på är huruvida Arbetsmiljöverkets beslut och underlag uppfyller kraven på tydlighet kring vilken typ av arbete man förbjuder. Det har Arbetsmiljöverket inte varit.

Malin Sjunnebo säger att domen förhoppningsvis leder till att Arbetsmiljöverket kommer att skriva tydligare beslut.

Tycker du att det är slarvigt av Arbetsmiljöverket att uttrycka sig så oprecist?

– Nej, det vill jag inte säga, men det är olyckligt.

Carl Smitterberg, talesperson för Stockholms stad, tycker att Förvaltningsrättens beslut förenklar för arbetsgivaren. 

– Det viktiga för Stockholms stad är att samma regler gäller i hela äldreomsorgen. Vi utgår i från det systematiska arbetsmiljöarbetet med riskbedömningar. Och utifrån riskbedömningarna fattar man beslut om vilken skyddsutrustning som skall användas, säger han.

Men ser ni det som att sakfrågan är avgjord?

– Själva rätten tar egentligen bara ställning till att det inte var ett tillräckligt tydligt föreläggande från Arbetsmiljöverket så vi får se om det kommer några tillägg därifrån och då får vi ta del av  det så klart, säger Carl Smitterberg.