Kommunals skyddsombud har i flera dagar fört diskussioner med arbetsgivaren på Serafens vård- och omsorgsboende på Kungsholmen, ett av Stockholms största, om vilken skyddsutrustning som behövs vid nära arbete med brukare som har misstänkt eller konstaterad covid-19. Arbetsgivaren menade att munskydd inte behövs och hänvisade till Folkhälsomyndighetens och Region Stockholms riktlinjer. 

– Vi har inte tyckt att det är ett tillräckligt skydd för våra medlemmar. Till slut kände vi att vi måste pröva var ribban ligger. Jag tycker att riktlinjerna är otydliga och att de inte följer Arbetsmiljöverkets föreskrift om smittrisker, säger Peter Olsson, huvudskyddsombud för Kommunal inom äldreomsorgen på Kungsholmen.

Tillsammans med huvudskyddsombudet på Serafen lade han i går, tisdag, ett skyddsstopp på arbete utan munskydd inom en meter från brukaren. Stockholms stad meddelade på eftermiddagen att de inte tänkte bifalla stoppet och det blev då upp till Arbetsmiljöverket. 

På kvällen kom beskedet – de ger Kommunal rätt. Arbetsmiljöverket förbjuder Serafens äldreboende att utföra ”patientnära arbete” utan munskydd och visir vid misstänkt eller konstaterad covid-19. Om arbetsgivaren bryter mot förbudet väntar vite på 100 000 kronor. I beslutet står ”Adekvat skyddsutrustning ska bäras. Härvid gäller att visir ska bäras i kombination med munskydd.”

Kommunal anser att beslutet nu får betydelse för hela landet.

– Nu fick vi ett prejudicerande beslut som gäller i hela Sverige hur man ska se på skyddsutrustning och vilka som är minsta möjliga nivåer. Jag kan inte tänka mig att Arbetsmiljöverket skulle bedöma likadana situationer på andra ställen annorlunda, säger Peter Olsson. 

Men om det är så att det inte finns munskydd?

– Det går ju inte att ha som en värdemätare för om vi behöver munskydd eller inte. Då får man gå ut och säga att det är klart att ni ska munskydd men vi får inte fram dem, vi försöker allt vi kan för att få fram dem. Det vore ärligare, än att krypa bakom att vi inte skulle behöva det. 

Stockholms stad har överklagat Arbetsmiljöverkets beslut till förvaltningsrätten.