Under påsken gjorde Arbetsmiljöverket, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Inspektionen för vård och omsorg ett gemensamt uttalande om vilken nivå på skyddsutrustning som ska gälla i äldreomsorgen.

Bakgrunden var det skyddsstopp som lagts på äldreboendet Serafen i Stockholm där Kommunals huvudskyddsombud krävt munskydd i kombination med visir vid kontakt med brukare som har misstänkt eller konstaterad covid-19. I ett gemensamt uttalande betonades att beslutet inte var prejudicerande utan bara gällde Serafen.

Men arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, fick myndigheterna att tona ned kraven på skyddsutrustning, viket SVT var först med att skriva om och som Kommunalarbetaren rapporterat om. SKR fick också vara med och utforma texterna till uttalanden. Ett expertutlåtande om att munskydd alltid ska gälla hade också raderats från Arbetsmiljöverkets diarium, vilket SVT avslöjade.

Avslöjandet fick Kommunal att gå i taket.

– Det är otroligt provocerande, att när arbetsgivarna ropar då kommer myndigheterna springandes. Man bestämmer sig gemensamt för att gå ut i ett pressmeddelande som SKR också varit inblandade i. Vi har inte ens vetat om de här mötena. Jag tror också att det kan urholka myndigheternas trovärdighet, på vems mandat de agerar och varför, sa Tobias Baudin till Kommunalarbetaren.

Nu berättar SVT att Kommunal anmäler Arbetsmiljöverket till Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är bland annat att myndigheten agerat partiskt genom att bara samtala med en part. Kommunal kritiserar också myndigheten för att ha brutit mot offentlighetsprincipen genom att expertutlåtandet raderades.

Fackförbundet skriver också i anmälan att de anser att Arbetsmiljöverket ”genom sitt agerande förbrukat sitt förtroende som oberoende och opartisk myndighet”.

– I coronatider så litar vi på ett arbetsmiljöverk som borde sätta arbetsmiljön för undersköterskor och vårdbiträden främst. Nu är förtroendet förbrukat i den frågan. Vi vet inte hur vi ska kunna lita på den här myndigheten och jag tror jag talar för många fackföreningar som tycker samma, säger Tobias Baudin, till SVT.