Politikerna slog på stora trumman när de införde den skyddade yrkestiteln för undersköterskor för exakt ett år sedan: nu skulle kompetensen säkras. 

Arbetet för en skyddad yrkestitel startades av kommunalare som krävde legitimation för undersköterskor. De fick till sist en skyddad yrkestitel. Det är förstås utmärkt, det gör att alla vet vad en undersköterska kan och att den som inte uppfyller villkoren inte har rätt att kalla sig det. 

Krocken med verkligheten

Om det inte vore för det där glappet. Glappet mellan pratet och verkligheten. 

Det var som att socialförsäkringsminister Anna Tenje glömde bort att utanför titeln och yrkesbeviset som hon sa ”säkrar upp kompetensen inom äldreomsorgen” såg det precis likadant ut som tidigare. En äldreomsorg och en sjukvård som saknar tillräckliga resurser.  

Utan yrkesbeviset får man förvisso inte kalla sig undersköterska. Men arbetsgivarna bryr sig inte (och inte Arbetsförmedlingen heller).

De anställer folk från gatan, tonåringar, pensionärer utan erfarenhet och personer med så låg kompetensnivå att det krävs dubbelbemanningar för insatser som egentligen skulle ha klarats av en person

Arbetsgivarna behöver folk till tomma schemarader. De kräver inte utbildade undersköterskor med yrkesbevis från Socialstyrelsen. De jagar fler händer. 

Arbetsvillkoren desamma

Om politikerna och arbetsgivarna verkligen vill säkra kompetensen hos personalen och det arbete de utför inom äldreomsorgen räcker det inte att införa en yrkestitel om de inte samtidigt förändrar villkoren och verkligheten på arbetsplatserna.

Visst finns det platser där yrkesbeviset gett förändring, i Malmö fick till exempel över 200 visstidsanställda undersköterskor erbjudande om fasta tjänster och på andra platser har undersköterskor fått löneökningar i samband med att de fått ut sitt yrkesbevis. 

Yrkestiteln blev verklighet, men undersköterskor fortsätter lämna vården och framför allt är det för få som kommer till. En yrkestitel i sig förändrar inte arbetsvillkoren och det har undersköterskorna förstått. De vet att de är värda mer än kattguldet politikerna gett dem. 

EFTERLYSNING: Har yrkesbeviset förändrat något för dig? Hör av dig till mig och berätta hur.