Jag vågar drista mig till att en del av sjukvårdens problem beror på att just undersköterskor har varit lätt utbytbara i tider då arbetsgivaren har fått för sig att tillgången till sjuksköterskor är bra. Då har stora grupper kompetenta undersköterskor kastats ut. När sedan behovet av undersköterskor ökar för att tillgången till sjuksköterskor minskar så är det omöjligt att rekrytera tillbaka kompetensen. Så här har det varit sedan början av 1990-talet för våra grupper.

Samtidigt har utbildningarna utvecklats åt fel håll. De finns inom gymnasieskolan och Komvux. Men det finns många uppdragsutbildningar där ute som framförallt kommunerna köper åt redan anställda. Och det finns variationer till det oändliga på innehållet i utbildningar. För det mesta vill kommunen utbilda för sina egna behov inom äldreomsorgen och då är utbildningen riktad så.

Arbetsgivarna inom hälso- och sjukvård vet inte längre vilka de anställer som undersköterskor på grund av de stora variationerna i utbildningarna. Jag får ofta höra från min arbetsgivare: ”Visst, vi hade 150 sökanden till tjänsten men bara en handfull har de kunskaper som behövs för att jobba hos oss.” Detta hör jag dagligen. Samtidigt vet de som utbildas av kommunerna att de har ingen eller väldigt liten chans att få jobb inom till exempel akutsjukvården. Allt beror på att det är länge sedan det utbildades generalister med god teoretisk grund att stå på.

Göran Stiernstedt, som har gjort utredningen Effektiv sjukvård, (SOU 2: 2016), skriver om att framtidens sjukvård behöver undersköterskor. Han skriver också att det måste införas nationella riktlinjer för utbildningen. Jag vet att Kommunal i sitt remissvar har påpekat att det inte räcker, yrket måste bli skyddat med legitimation.

En elektriker får knappt skruva fast en glödlampa utan sitt yrkesbevis, men undersköterskor förväntas kunna arbeta på omvårdnadskrävande och tekniskt krävande arbetsplatser med svårt skadade och sjuka patienter samtidigt som ingen vet vilket innehåll det finns i de olika utbildningarna. Därtill har en undersköterska ingen examen från utbildningen.

För mig handlar inte legitimation om ett papper eller en plastbricka som det står legitimation på. Det handlar om att legitimation skulle tvinga utbildningsutförarna, såväl offentliga som privata, att ge alla undersköterskor samma grundutbildning. En legitimation skulle kvalitetssäkra utbildningarna och vår kompetens. Legitimation skulle även gynna rörligheten på arbetsmarknaden, för då vet arbetsgivarna vad de anställer. Och legitimation skulle innebära att undersköterskorna inte skulle vara så lätt utbytbara och det gynnar i slutändan patienten. Legitimation skulle också innebära att arbetsgivaren vet vilka kunskaper hen kan kräva av den som anställs.

Jag kommer att vara ett av kongressombuden med bakgrund i Kommunal på socialdemokraternas partikongress i april. Stockholms partidistrikt har bifallit och antagit som egen en motion från Kommunal Stockholms läns socialdemokratiska förening som handlar om att även undersköterskor ska ha legitimation. Det är viktigt för oss och för framtidens vård att på det sättet kvalitetssäkra utbildningarna för undersköterskor.

Jag kommer att ta fajten för legitimation på socialdemokraternas kongress. Vi är ett antal kommunalare på den kongressen, låt oss då ta fajten tillsammans!

Mirja Räihä,
undersköterska och facklig företrädare på Karolinska universitetssjukhuset
Kommunal Stockholms läns socialdemokratiska förening