Den 1 juli införs undersköterskornas skyddade yrkestitel och det är också första dag att ansöka om titeln hos Socialstyrelsen. Som tillsvidareanställd undersköterska har man tio år på sig att ansöka (och kan kalla sig undersköterska under tiden) men Region Västmanland vill få sina undersköterskor att ta ut sitt bevis så snart som möjligt och lockar med högre lön.

Ska synas i lönekuvertet

– För att främja att de hämtar ut titeln höjer vi undersköterskornas grundlön med 400 kronor när de har yrkesbeviset. Vad jag vet är vi de första och enda som gör detta med respekt för att jag inte pratat med alla kommuner och regioner, säger Lars Almroth, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västmanland. 

Han menar att det är rimligt att det syns i lönekuvertet om man har den skyddade yrkestiteln.

– Det är ett sätt att visa att vi satsar på undersköterskorna och deras kompetens. Det är en förutsättning, eftersom vi har som ambition att bygga vidare på kompetensutveckling och satsa på specialistundersköterskor. Vi tror att vi kommer att behöva mer av det i framtiden.

Betyder det högre löner på sikt?

– Generellt ska ju lönen följa kompetensen så det är en förutsättning för det.

Jämförs med löneförhöjning

Emelie Fröjd är undersköterska och sektionsföreträdare för Kommunal Västmanland, hon välkomnar lönepåslaget:

– Det är ju en höjning som alla inte ens får i löneförhöjning varje år, så det är toppen. Och det kommer att göra att fler ansöker i tid eftersom de flesta kommer att vilja ha lönehöjningen så snabbt som möjligt.

Privata arbetsgivare satsar inte

Som KA tidigare berättat kommer ansökan om beviset för skyddad yrkestitel att kosta 320 kronor. Sveriges Kommuner och Regioner säger att de inte känner till om det finns enskilda kommuner eller regioner som tänker ersätta sina anställda undersköterskor för yrkesbeviset på något sätt.

KA har haft kontakt med några av de större privata arbetsgivarna som inte har några sådana planer. Ambea konstaterar att ”det är medarbetaren som står för avgiften eftersom den är kopplad till individen och inte till oss som arbetsgivare. Det är samma sak för exempelvis sjuksköterskor som betalar avgiften för legitimation.” Attendo säger att de ”inte tagit ställning till vem som ska bekosta avgiften för ansökan”.

Lönepåslag Region Västmanland

De som kan få lönepåslaget i Region Västmanland är undersköterskor, skötare, barnskötare och ambulanssjukvårdare som arbetar patientnära, och som är tillsvidareanställda efter den 30 juni. (De som inte arbetar patientnära har inte rätt till påslaget.)

Den nya lönen gäller från månaden efter inlämnandet av beviset. Beviset ska vara inlämnat senast 30 juni 2024 för att lönepåslaget ska bli aktuellt. (Den tiden kan förlängas om Socialstyrelsens handläggningstider drar ut på tiden.)

Det berör runt 1500 anställda i regionen.