För ett år sedan infördes en skyddad yrkestitel för undersköterskor. ”En viktig reform för att upprätthålla kompetensen inom äldreomsorgen”, menade regeringen då.

Den skyddade yrkestiteln betyder att man måste ha ett särskilt yrkesbevis för att få kalla sig undersköterska. Något som Arbetsförmedlingen inte bryr sig om när de handlägger aktivitetsrapporter från arbetslösa. 

Arbetsförmedlingens uppgift är att bedöma om de arbeten en arbetslös sökt är lämpliga eller ej. Och det visar sig att outbildade personer anses vara aktivt arbetssökande om de anger att de sökt jobb som undersköterska, trots att de saknar både undersköterskeutbildning och yrkesbeviset.

Hur går det ihop med att undersköterskor har en i lag skyddad yrkestitel?

– Det är stor efterfrågan på undersköterskor och vi vet att vissa arbetsgivare anställer personer utan yrkesbeviset från Socialstyrelsen. Därför bedömer vi det i nuläget inte som ett olämpligt jobb att söka för personer utan utbildning. I slutändan är det upp till arbetsgivaren att avgöra. Vi ska agera om vi gör bedömningen att en person inte varit aktivt arbetssökande, säger Andreas Malmgren, verksamhetscontroller på Arbetsförmedlingen.

Är det Arbetsförmedlingens uppgift att spekulera i om arbetsgivaren vill ha andra sökande än dem de efterfrågar i sina annonser?

– Hur arbetsgivarna agerar ligger till grund för vår bedömning. Vi ser aldrig annonserna och vet inte exakt vilka krav de ställer i varje enskilt fall. Därför är det svårt för oss att göra en annan bedömning eftersom vi vet att arbetsgivare anställer personer även utan underskötersketiteln.

Om arbetsgivaren söker ett vårdbiträde skriver den sannolikt det i annonsen. Men när de nu söker efter undersköterskor, så bryr ni er inte om det?

– Jag kan bara säga att än så länge gör vi inte skillnad på personer som söker jobb som undersköterska, eftersom vi vet att arbetsgivarna anställer personer som inte har utbildningen eller titeln.

Vad skulle krävas för att Arbetsförmedlingen skulle agera som att undersköterskornas skyddade yrkestitel verkligen var en skyddad yrkestitel?

– Ser vi att arbetsgivarna faktiskt ställer kravet att man måste ha beviset om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen får vi titta på det längre fram.

”Underminerar kompetensen”

Arbetsförmedlingens agerande är problematiskt och upprörande på flera sätt, menar Kommunal: 

– Det är inte rimligt att en myndighet medverkar till att underminera och urholka kompetensen i vård och omsorg på det här sättet. Det visar att de har bristande kompetens och att de inte har förstått vad en utbildning betyder i vården, säger Kommunals utredare Mari Huupponen.

Mari Huupponen med blont hår, iklädd en blå tröja, sitter vid ett bord och har händerna knäppta. Hon tittar direkt i kameran.
Mari Huupponen, Kommunal.

”AF har en bisarr syn på kompetens”

Hon menar att Arbetsförmedlingen visar brister i synen på olika yrken och kompetenser eftersom en arbetsgivare inte bara kan ”göra om” en underskötersketjänst till en vårdbiträdestjänst. Det måste arbetsgivaren i så fall först mbl-förhandla med Kommunal.

– Där krävs det en riskbedömning, och där måste arbetsgivaren ta ansvar för den bristande kompetensen. Men problemet är större än så – det går inte att ersätta en kompetens med en annan. Det här visar tyvärr att Arbetsförmedlingen har en bisarr syn på kompetens.