Ny LO-ledning

På LO-kongressen valdes Johan Lindholm från Byggnads till ny ordförande. Uppmärksamheten var stor då den föreslagna kandidaten Pim van Dorpel hoppade av bara någon dag innan valet. Men nu finns en helt ny ledning på plats. 

Till andra vice ordförande valdes Jessica Leiding, nyss förbundssekreterare i Kommunal. Därför håller Kommunal ett extra förbundsmöte i höst för att välja en ny förbundssekreterare. 

Krav om arbetstidsförkortning 

Arbetstidsförkortning är en fråga som LO ska kämpa hårt för. Tidigare har LO fattat beslut om att driva 30-timmars vecka.

På kongressen debatterades hur LO ska kämpa vidare och beslut fattades om att arbetstiden i första hand ska kortas genom förhandlingar mellan fack och arbetsgivare för att skrivas in i kollektivavtalen. Samtidigt hålls dörren öppen för att också gå lagstiftningsvägen. 

Kommunal har sedan tidigare ett kongressbeslut om 30-timmarsvecka.  

Slopad karens 

Slopa karensavdraget vid sjukdom! Det krävde LO:s nyvalde ordförande Johan Lindholm i sitt linjetal. Det är ett gammalt LO-krav och många motioner handlade om detta. 

Kommunal har sedan 2010 kongressbeslut om slopad karens i sjukförsäkringen. 

LO ska kämpa för fria arbetsskor 

Gratis arbetsskor är fortfarande ovanligt. Nu ska LO driva kravet på fria arbetsskor för alla välfärdsarbetare. Beslutet fattades efter ett krav från Kommunal Västra Svealand som väckte debatt på LO-kongressen.  

4 900 medlemmar får nya fackförbund 

Anställda i den gröna sektorn som hittills varit medlemmar i Kommunal ska byta fackförbund. Det beslutades på LO-kongressen efter att Kommunal begärt att djurskötare, bärplockare, golfbanearbetare med flera i den gröna sektorn ska tillhöra andra fackförbund än Kommunal. 

Skälet är att Kommunal vill fokusera på att vara ett välfärdsfack. Dessa medlemmar ska nu övertas av Livs, Hotell-och restaurangfacket, Fastighets, Handels och Seko. Den enda ”gröna” yrkesgrupp som blir kvar i Kommunal, enligt förslaget, är trädgårdsanläggare.  

Men städarna inom hemservice som utför rut-städning kan fortsatt vara medlemmar i både Kommunal och Fastighets. I en motion hade Fastighets region Väst varnat för att det i dag råder lönedumping och som en lösning på detta föreslagit att Fastighets skulle ta över alla rut-städare. Men nådde inte framgång. 

Vad är LO?

1898: LO, Landsorganisationen, bildades när 21 fackförbund gick samman. Då var arbetsdagarna ofta 16 timmar och ett av LO:s krav var 8 timmars arbete, 8 timmars vila och 8 timmars fritid. 

LO har även kämpat för semester och a-kassa.

Var fjärde år har LO kongress där beslut tas om vad som ska prioriteras kortsiktigt och långsiktigt.

2024: LO består av 14 förbund, även nu ställs krav på arbetstidsförkortning. LO driver frågor genom att påverka politiska beslut och genom att teckna avtal. 

Politik: Innan beslut tas i riksdagen om till exempel en ändrad a-kassa så kan statliga utredningar göras. Då är LO en av dem som får tycka till om förslagen, i ett så kallat remissvar. 

LO tar också fram rapporter om till exempel löneläget. 

Avtal: Inför varje avtalsrörelse, alltså då fack och arbetsgivare förhandlar om löneökningar, samordnar sig LO-förbunden kring vilka krav på som facken ska driva. Det gör det möjligt för facken att vidta sympatiåtgärder vid konflikt. 

Det kan till exempel vara så att ett fack strejkar för att få igenom en låglönesatsning, då kan andra fack visa stöd genom en strejk eller blockad av till exempel övertidsarbete eller nyanställningar.

Nytt huvudavtal kom 2022, även kallat “Saltsjöbadsavtal” om spelreglerna på arbetsmarknaden. LO tecknade avtalet med arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv i samband med att lagen om anställningsskydd, ändrades.

I avtalet finns utökade undantag från turordningsreglerna vid uppsägning (”sist in först ut”), alltså att den som har kortast anställningstid först blir uppsagd. I utbyte fick facken högre ersättning och bidrag vid omställning och studier. 

Försäkringar: Avtalsförsäkringar, alltså försäkringar du får som medlem i facket, tecknas också av LO. De ger LO-medlemmar ersättning vid till exempel långtidssjukskrivning och skador på jobbet. Avtalspension även kallad tjänstepension förhandlas också av LO.