Vad betyder det här för Kommunals privatanställda medlemmar?

Deras avtal löper ut vid olika tidpunkter från den 1 april och framåt nästa år. LO:s samordning betyder att Kommunal tillsammans med övriga LO-förbund driver gemensamma krav mot arbetsgivarna om att de som tjänar minst ska ha mest i lönepåslag.

Kommer alla som tjänar under 27 100 att få samma löneökning om LO:s krav går igenom?

Nej, pengarna i den låglönesatsningen läggs i en pott som ska fördelas lokalt på varje arbetsplats. Men en höjning av lägstlönerna gäller alla som går på dessa löner.

Varför tycker Kommunal att det är viktigt att vara en del av en LO-samordning?

Om Kommunal känner sig tvingat att gå ut i konflikt lovar övriga LO-förbund att solidariskt stötta förbundet vid en strejk eller andra stridsåtgärder.

Detta stöd kan vara viktigare än någonsin eftersom Kommunal denna gång förhandlar ”bakvänt”.

Tidigare har förbundet först förhandlat med SKR om nya löner och villkor för offentligt anställda. Därefter har Kommunal förhandlat med de privata arbetsgivarna och försökt att få minst lika förmånliga villkor som i SKR-avtalet.

Dessa krav har de privata arbetsgivarna ofta sagt nej till. Förbundet har ibland tvingats varsla om konflikt för att få ett avtal det kan acceptera.

Den här gången börjar Kommunal förhandla med de privata arbetsgivarna och har inget nytt SKR-avtal att hänvisa till. Därför kan det vara viktigare än någonsin att vara överens om kraven med övriga LO-förbund och ha deras stöd i ryggen.

Hur det går i dessa förhandlingar kan påverka hur det går i förhandlingarna med SKR om ett nytt avtal från år 2024. I det nu gällande SKR-avtalet står också att löneökningarna år 2023 ska följa märket, det vill säga nivån på löneökningarna som industrins parter enas om.

När blir det klart hur stora löneökningar Kommunal och övriga LO-förbund kommer att kräva i kronor och procent?

Det kommer att avgöras de närmaste veckorna. Facken inom indudstrin, från LO tillsammans med tjänstemän och akademiker, kommer nästa vecka att försöka enas om vad de anser ska vara ”märket”, med hänsyn till den internationellt konkurrensutsatta företagens villkor.

Detta märke är tänkt att vara lönenorm i kraven för Kommunal och övriga förbund.

Därefter ska LO-förbunden försöka enas om kraven i kronor i låglönesatsningen. Varje enskilt förbund måste ta ställning till om det vill vara med i en sådan samordning. Detta ska ske före den 9 december då LO formellt fattar beslut om kraven i LO-samordningen.

Kan Kommunals medlemmar förvänta sig krav om full kompensation nästa år för ökade priser?

Nej, Kommunal och övriga LO-förbund räknar med att det nästa år blir mindre kvar i plånboken jämfört med i dag, även med de löneökningar som förhandlas fram.

Alternativet är enligt förbunden att kräva löner som ökar på inflationen ännu mer och som gör att pengarna i plånboken blir ännu mindre värda. Det vill inget LO-förbund bidra till.

Men hur tänker sig Kommunal att medlemmarna ska klara sig som redan i dag knappt har pengar till hyra, mat, el och drivmedel?

Kommunal och övriga förbund i LO diskuterar en gemensam kravlista till regeringen som kompensation för att lönerna inte räcker till. Vad den kravlistan ska innehålla är ännu inte klart. Men det kan handla om kompensation för dyrare el och drivmedel, att karensavdraget slopas eller kompensation för högre hyror.