Krav om arbetstidsförkortning

Flera förbund vill att LO driver på mer för arbetstidsförkortning, bland andra Kommunal Stockholms län. LO-styrelsen vill att frågan drivs både avtalsvägen och via politiska beslut. Kommunal har ett eget kongressbeslut om 30-timmarsvecka. Här kan det säkert bli diskussion om hur offensiva LO ska vara. 

Slopad karens

Många motioner handlar om slopat karensavdrag vid sjukdom. Det är ett gammalt LO-krav men styrelsen lovar nu en hårdare kamp mot avdraget. Kommunal har sedan 2010 kongressbeslut om slopad karens i sjukförsäkringen.

4 900 medlemmar får nya fackförbund

Nu ska beslut tas som påverkar cirka 4 900 medlemmar i den gröna sektorn. Kommunal vill fokusera på att vara ett ”välfärdsfack” och har begärt ett LO-beslut om att djurskötare, bärplockare, golfbanearbetare med flera i den gröna sektorn ska tillhöra andra fackförbund än Kommunal. Enligt förslaget ska dessa medlemmar övertas av Livs, Hotell-och restaurangfacket, Fastighets, Handels och Seko. Den enda ”gröna” yrkesgrupp som blir kvar i Kommunal, enligt förslaget, är trädgårdsanläggare. 

Tom stol i Kommunals ledning

Ett av de största besluten på kongressen är valet av en helt ny LO-ledning. Där föreslås Jessica Leiding till posten som andra vice ordförande. Hon är i dag förbundssekreterare i Kommunals ledning, som alltså får en tom plats om förslaget går igenom. Det betyder att Kommunal i höst måste hålla ett extra förbundsmöte för att välja ny förbundssekreterare. Till ny LO-ordförande föreslog valberedningen Pim van Dorpel, i dag vice ordförande i Hotell- och restaurangfacket. Men dagen innan kongressen skulle starta meddelade han att han Inte ställer upp.

Vad är LO?

1898: LO, Landsorganisationen, bildades när 21 fackförbund gick samman. Då var arbetsdagarna ofta 16 timmar och ett av LO:s krav var 8 timmars arbete, 8 timmars vila och 8 timmars fritid. 

LO har även kämpat för semester och a-kassa.

Var fjärde år har LO kongress där beslut tas om vad som ska prioriteras kortsiktigt och långsiktigt.

2024: LO består av 14 förbund, även nu ställs krav på arbetstidsförkortning. LO driver frågor genom att påverka politiska beslut och genom att teckna avtal. 

Politik: Innan beslut tas i riksdagen om till exempel en ändrad a-kassa så kan statliga utredningar göras. Då är LO en av dem som får tycka till om förslagen, i ett så kallat remissvar. 

LO tar också fram rapporter om till exempel löneläget. 

Avtal: Inför varje avtalsrörelse, alltså då fack och arbetsgivare förhandlar om löneökningar, samordnar sig LO-förbunden kring vilka krav på som facken ska driva. Det gör det möjligt för facken att vidta sympatiåtgärder vid konflikt. Det kan till exempel vara så att ett fack strejkar för att få igenom en låglönesatsning, då kan andra fack visa stöd genom en strejk eller blockad av till exempel övertidsarbete eller nyanställningar.

Nytt huvudavtal kom 2022, även kallat “Saltsjöbadsavtal” om spelreglerna på arbetsmarknaden. LO tecknade avtalet med arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv i samband med att lagen om anställningsskydd, ändrades. I avtalet finns utökade undantag från turordningsreglerna vid uppsägning (”sist in först ut”), alltså att den som har kortast anställningstid först blir uppsagd. I utbyte fick facken högre ersättning och bidrag vid omställning och studier. 

Försäkringar: Avtalsförsäkringar, alltså försäkringar du får som medlem i facket, tecknas också av LO. De ger LO-medlemmar ersättning vid till exempel långtidssjukskrivning och skador på jobbet. Avtalspension även kallad tjänstepension förhandlas också av LO.