Det var år 2001 som Lantarbetareförbundet, med sina medlemmar i bland annat jordbruk, djurvård och trädgård, gick upp i Kommunal. Till LO:s kongress 17–20 maj föreslår nu Kommunal att alla dessa medlemmar ska tillhöra andra fackförbund.

– Vi behöver vara ett väldigt starkt välfärdsfack och företräda medlemmarna som i huvudsak jobbar inom skattefinansierad verksamhet, säger Kommunals förbundssekreterare Jessica Leiding.

Hon tar ett exempel med en djurpark. Där finns i dag djurskötare som är organiserade av Kommunal och restauranganställda som är organiserade av Hotell- och Restaurangfacket HRF.

– För att arbetarna där ska bli så starka som möjligt så kan det finnas skäl till att fundera på om det faktiskt är det smartaste att ha två kollektivavtal på den arbetsplatsen. Vi har landat i att det är det nog inte. 

För många yrkesgrupper

Förutom Kommunals ambition att arbeta mer specialiserat på den skattefinansierade välfärden handlar det om att man vill ha färre yrkesgrupper.

– Vår största styrka är att vi är jättestora medan vår största akilleshäl är att vi är så himla många branscher. Det är alltid någon som känner att man inte pratar tillräckligt om dem, säger Jessica Leiding.

Om LO:s kongress röstar enligt förslaget så handlar det om kommunalare på sammanlagt tio avtalsområden som nu ska tillhöra andra förbund, förutom HRF handlar det om Seko, Handels, Livs och Fastighets. Det gäller alla i de gröna yrkena utom trädgårdsanläggarna.

– Trädgårdsanläggning är till stor del fortfarande skattefinansierad, det är kommunerna som upphandlar.

Varje berörd medlem kommer att informeras

Var sammanslagningen med Lantarbetareförbundet fel från början?
– Jag har ingen åsikt om vad man kom fram till då. Det var en tid när Lantarbetareförbundet hade det ganska tufft ekonomiskt, de behövde gå in i ett annat förbund. När man förhandlar sådana saker handlar det alltid om vad de tycker som är aktiva då, vad var det smartaste då. Jag tror att det handlade om att man ville hålla ihop förbundet. Det fanns många känslomässiga argument för det.

Om förslaget går igenom så kommer en process att inledas om att överföra kollektivavtalen till de nya förbunden. Något svar på hur lång tid den processen kommer att ta kan Jessica Leding inte ge.

– Det kommer vi att behöva diskutera med varje enskilt förbund. Varje person som eventuellt ska byta förbund kommer att få särskild information så fort vi vet mer, så fort saker är beslutade. 

Kommunal betonar att medlemmarna inte kommer att ”föras över” automatiskt. Det aktuella förslaget innebär att de berörda branscherna byter förbund och om det går igenom blir det upp till medlemmarna själva att byta fack.

Medlemsintäkter försvinner

Hur mycket pengar förlorar Kommunal i medlemsintäkter om det här förslaget går igenom?
– Det är lite svårt att säga just nu, jag kan inte svara på den frågan. Naturligtvis tar vi det i beaktande, men jag har ingen exakt siffra. Men vi har en stark ekonomi i Kommunal, det visas inte minst av att vi har kunnat sänka medlemsavgifterna. 

Inga andra yrkesgrupper aktuella

Finns det även andra medlemsgrupper som ni tycker att andra borde organisera, om Kommunal ska bli ett mer renodlat välfärdsfack?
– Nej, det tycker vi inte i nuläget. Man kan diskutera rut-branschen som inte har någon direkt skattefinansierad koppling i dagsläget. Men det vi ser där är att den sakta men säkert växer ihop med hemtjänsten.

Bland bussförare finns det en del medlemmar som vill gå in i Transport?
– Det där är välfärdens kärna. Det organiseras av regionerna och där finns vi redan och driver frågorna så det tycker jag att vi ska hålla kvar. Där kan vi bli urstarka.

Här hamnar kommunalarna om LO:s förslag går igenom 

Livsmedelsarbetareförbundet: 
Fjäderfäskötsel, pälsdjursgårdar, tjurstationer med flera djurskötselföretag  
Bärplockning 
Jordbruk och husdjursskötsel  
Vattenbruksföretag 
Trädgårdsodlingsföretag 
Svampodlingsföretag  

Hotell- och restaurangfacket: 
Djurparker 

Fastighetsanställdas förbund: 
Golfbanor 
Ridhusföretag, trav- och galoppbanor  
Idrottsplatser (gäller endast dem som går på avtalet med Arbetsgivaralliansen)

Handelsanställdas förbund: 
Växtuthyrnings- och växtskötselföretag 

Seko: 
Djursjukhus, djursjukvårdskliniker, djuruppfödningsverksamhet för undervisnings-, försöks- eller forskningsverksamhet 
Hunddagis och katthem