Vad handlar beslutet om?

Sänkt arbetstid till 30 timmar per vecka med bibehållen lön.

Vad blev beslutet?

Att Kommunal ska verka för 30 timmars arbetsvecka, i lag eller kollektivavtal, utan att detta ska påverka löneutvecklingen.

Vilka hördes i debatten?

Ombud som stöder motioner med krav på 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön. De anser att Kommunal aktivt måste driva kravet.

Förbundsstyrelsen som menar att det inte finns stöd för en arbetstidsförkortning utan att kommunalarna får betala för detta genom att avstå löneutrymme för att finansiera det hela.

Styrelsen hänvisar också till att LO:s kongress beslutat att arbetstidsförkortning inte ska drivas politiskt, det ska drivas avtalsvägen. I de avtalsförhandlingar Kommunal genomfört har avtalsdelegationerna prioriterat andra frågor än arbetstidsförkortning för alla.

Hur påverkar detta mig som medlem?

Om förbundet får igenom kravet i lag eller i förhandlingar med arbetsgivarna sänks måttet för heltidsarbete till 30 timmar per vecka. Detta ska enligt Kommunal inte betalas med sänkt lön eller sämre löneutveckling.