Det var egentligen när jag började fundera på hur jag skulle orka arbeta fram till pensionen som det blev väldigt tydligt var problemen låg.

Jag spaltade helt enkelt upp vad som tar respektive ger energi. Ganska snart blev en spalt full som tärde, tog energi, byggde upp frustration och ilska. Förvånande nog var det inte det själva omvårdnaden i sig utan här fanns glädjeämnena som ändå driver viljan att fortsätta.

Elefanten i rummet

Men en stor elefant i rummet började träda fram. Organisationen. En stor koloss, rigid, svår att påverka och oftast över våra huvuden. Blev lite förvånad över hur mycket energi som slukats här under åren och funderade över om jag var ensam här.

Jag lade upp en enkel fråga i en undersköterskegrupp på sociala medier. Vad tröttar ut er mest? Vårdtagarna eller organisationen? Tråden fylldes på snabbt. Förutom några enstaka som tyckte anhöriga, många steg eller arbetskamrater så var svaren tydliga. Organisationen, svarade person efter person.

Kanske är det administrationen som vuxit sig alldeles för stor. Det kanske inte är vårdarna eller de som är i behov av oss som kostar mest.

Kanske är det här vi måste börja om för att få personal till vård och omsorg. Ju högre upp i organisationsstegen vi kommer ju högre blir lönerna men också avståndet och erfarenheten till oss som vårdar och dem vi vårdar. Hur många enhetschefer eller administratörer är undersköterskor?

Vi kan inte spara in mer ”på golvet” för det drabbar i allra högsta grad de gamla och sjuka. Kanske är det administrationen som vuxit sig alldeles för stor. Det kanske inte är vårdarna eller de som är i behov av oss som kostar mest.

Färre, inte fler arbetsuppgifter

Vi behöver inte fler administratörer som fyller på våra redan fulla arbetsdagar med fler system som vi ska redovisa i. Vården blir allt mer komplex, men så blir också de administrativa system vi arbetar i.

Ska vi orka och ha tid för kärnverksamheten, och kunna locka ny arbetskraft till yrket så måste vi få lugn och ro att finnas till för våra vårdtagare. Vi behöver färre, inte fler arbetsuppgifter. Ett annat alternativ kunde vara fler arbetskamrater ute i verksamheterna.