Det är tidningen Folkbladet som publicerar de 33 chefernas ovanliga upprop. Bakgrunden är att personalen på sjukhuset är hårt pressad, många slutar eller sjukskriver sig och de som är kvar arbetar ofta extra pass. Bristen på personal leder till att det är ont om vårdplatser, något som alltså också går ut över allmänheten. Det här är ohållbart, menar cheferna. Och den viktigaste lösningen är alltså mer betalt för sjuksköterskor och undersköterskor.

Vill se högre OB

De formulerar flera krav där det första är ett lönelyft: ”Vi vill betona vikten av att höja lönerna för sjuksköterskor och undersköterskor i allmänhet.” De skriver att lönerna bör ligga i nivå med vad Umeå kommun betalar.

KA:s lönekoll.

Lönekollen 2022

Medellönen i ditt yrke? Kolla här!

Löner

Vidare vill de 33 cheferna se en kraftigt höjd OB-ersättning för att göra de obekväma passen mer attraktiva. Personal som arbetar på obekväm arbetstid ska också få ett särskilt lönetillägg, vill cheferna. ”Detta tillägg bör rimligtvis handla om tusenlappar.”

Lojalitet ska löna sig

Slutligen vill cheferna införa ett slags lojalitetspeng. Genom att lönen höjs om man inte byter arbetsplats vill de på detta sätt få personalen att stanna och bidra till minskad rotation bland de anställda.

Skrivelsen är skickad till både politiker och hälso- och sjukvårdsdirektören i regionen. Cheferna inväntar nu svar från förvaltningsledningen och vill i avvaktan på det inte svara på frågor från Kommunalarbetaren. Vi har också sökt Kommunals regionsektion i Västerbotten.