Vänsterpartiet:

NEJ. V går till val på att kraftigt höja resurserna till välfärden, för att både få fler anställda och högre löner. Men partiet säger att det är fack och arbetsgivare som ska förhandla om lönerna.

Socialdemokraterna:

NEJ. Partiet säger att fack och arbetsgivare ska förhandla om löner. Men S menar att det är en viktig markering i dessa förhandlingar att undersköterska blir en skyddad yrkestitel med större fokus på den stora kunskap och kompetens som undersköterskor har.

Miljöpartiet:

NEJ. Mp vill göra en statligt finansierad storsatsning som utökas med 10 miljarder per år och från 2026 vill de avsätta totalt 40 miljarder per år permanent till fler anställda och höjda löner i hälso- och sjukvården och omsorgen. Men partiet tycker att fack och arbetsgivare ska förhandla om hur lönerna ska fördelas.

Viktigt att veta när du ska rösta.

Viktigt att veta när du ska rösta

Val 2022

Centerpartiet:

NEJ. Partiet tycker att det är bra att undersköterska blir en skyddad yrkestitel men säger att det är fack och arbetsgivare ska förhandla om lönerna, att detta inte är något politikerna ska besluta om.

Liberalerna:

KANSKE. Liberalerna tycker att det är självklart att en erfaren och skicklig medarbetare ska få betydligt högre lön än den som är ny i yrket. Därför vill partiet införa nationella kompetensstegar och större lönespridning. Målet ska vara att den mest erfarna och kompetenta tjänar det dubbla mot den som är helt ny i yrket.

Kristdemokraterna:

NEJ. Det bra att det blir tydligare vilken kompetens någon med underskötersketitel har samt vilka uppgifter en undersköterska får utföra, säger KD. Partiet menar att lönen ska bestämmas i förhandling mellan fack och arbetsgivare, och det då bör tas hänsyn till den kompetens en undersköterska har.

Moderaterna:

NEJ. Partet tycker att det är bra att undersköterskor får en skyddad yrkestitel och att statusen för yrket höjs. Partiet föreslår att alla kommuner och regioner ska ha en långsiktig plan för kompetensutveckling och löneutveckling för undersköterskor och annan personal.

Sverigedemokraterna:

NEJ. SD säger att lönerna ska bestämmas i förhandlingar mellan fack och arbetsgivare. Men partiet anser att en utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel bör få ett lönepåslag.

Så påverkar du

  • 11 september röstar vi i tre olika val: Riksdagsvalet, regionvalet och kommunvalet.
  • Få tycker att politiker ska styra lönefrågor, men regioner och kommuner är också arbetsgivare som förhandlar om löner.

Ställ en egen fråga

Vilken fråga skulle du vilja ha svar på av partierna inför valet? Mejla therese.soderlund@ka.se.