Caj Luoma hoppas på den nya regeringen.

– Vi får inte tillgång till utbildningsplatser för bussförare som vi skulle behöva. Inom vuxenutbildningen är det en sned fördelning riktat mot vård, skola och omsorg. Detta är ett bekymmer för oss och hela näringslivet i stort.

Han är chef för avdelningen som arbetar med kompetensförsörjning inom bransch- och arbetsgivarorganisationen Transportföretagen.

Arbetsförmedlingen prioriterar fel

Caj Luoma är kritisk till att Arbetsförmedlingen nyligen bestämde att lägga ned förarutbildning på flera orter i landet.

Orsaken till det beslutet är Arbetsförmedlingens bedömning av hur arbetsmarknaden ser ut. De tar hänsyn till att det är stor efterfrågan på arbetskraft i många branscher, och att de arbetslösa som skulle kunna få utbildning till bussförare har lätt att få andra jobb.

Bussbranschen anser däremot att alla som vill ska få chans att utbilda sig till bussförare oavsett hur många lediga jobb det finns i andra branscher att söka.

Vill ha sänkt åldersgräns

Förutom fler utbildningsplatser vill Caj Luoma att regeringen sänker åldersgränsen för rätten att köra buss och att begränsningen tas bort som hindrar komvuxutbildade eller motsvarande att köra busslinjer i linjetrafik som är längre än 50 kilometer innan de fyllt 23 år och motsvarande gräns på 20 år för gymnasieutbildade.

Men, att ordna fler utbildningsplatser och göra det lättare att tillåtas köra buss hjälper kanske inte om yrket i sig inte anses vara tillräckligt attraktivt.

Jag noterar att väldigt många stannar i branschen. Det tyder på goda villkor för bussförarna.

Caj Luoma, Transportföretagen

Caj Luoma tror dock inte att bättre löner och villkor ändrar på detta.

– Jag noterar att väldigt många stannar i branschen. Det tyder på goda villkor för bussförarna, säger han.

KA har ringt till fack och arbetsgivare inom bussbranschen för att få en bild av hur stor förarbristen är i olika delar av landet.

Med få undantag bekräftas bilden av stor förarbrist, unga och kvinnor saknas, de som kommer in i yrket är till stor del utrikes födda. På flera håll är pensionärer som hoppar in och kör räddningen för att slippa ställa in turer.

Pressade scheman och delade turer

De fackliga företrädare KA talade med svarar nästan alla att lönen är för låg och att arbetstiden, ramtiden, är för lång. Pressade och ojämna scheman samt delade turer lyfts också fram som skäl till varför det är svårt att rekrytera bussförare, inte minst unga med små barn.

Arbetsgivarna tycker inte att lönen är för låg. Och de säger sig försöka lägga så bra scheman som möjligt med hänsyn till tidtabellerna och de trafiktoppar som inträffar på morgonen och sen eftermiddag.

Det råder hård konkurrens mellan bussbolagen vid upphandling av trafik. Prispressen gör att vinstmarginalerna är små. Det som går att spara in på är personalens villkor.

Vi kräver att bussföretagen följer gällande kollektivavtal. Men vi ställer inga krav på villkoren utöver vad som regleras i kollektivavtalen.

Johanna Bång, ansvarig för upphandling av trafik i Uppsala län

Ingen av de arbetsgivare KA har talat med tror att det är möjligt att få upphandlarna att gå med på dyrare anbud som ger utrymme för bättre villkor för förarna, som skulle kunna underlätta rekryteringen.

Johanna Bång, som upphandlar trafik inom Uppsala län, tycker inte heller att det är upphandlarnas ansvar att förbättra bussförarnas villkor.

– Det är en fråga mellan fack och arbetsgivare. Vi kräver att bussföretagen följer gällande kollektivavtal. Men vi ställer inga krav på villkoren utöver vad som regleras i kollektivavtalen, säger hon.

Jakt efter nya förare

Hur gör då bussföretagen för att försöka rekrytera fler. Några av dem har eller har haft egna utbildningar av förare. Vanligare är att de samarbetar med arbetsförmedlingen eller andra utbildare.

Språket kan vara ett problem för utrikes födda förare. Nobina har löst det genom att satsa på en apputbildning i svenska uttryck och uttal som förekommer inom bussbranschen.

I Skåne erbjuder Nobina 10 000 kronor till den som lyckas rekrytera en bussförare. Den som tar jobbet får lika mycket.

Skellefteå Buss uppmanar alla manliga anställda att se till att deras fruar utbildar sig till bussförare.

Hoppades på nya las

I Kalmar hade fackombudet Dennis Nylander hoppats på att nya las skulle göra det lättare att få fler behovsanställda förare fast anställda. Nu händer det att förare byter bransch eftersom de trots förarbrist kan få nöja sig med timanställningar i flera år.

Men lagen som förkortar tiden för dem med särskild visstidsanställning innan de får fast anställning gäller inte behovsanställda inom bussbranschen. Den anställningsformen, som är en timanställning, finns med i Bussbranschavtalet med Kommunal, och går vid sidan av det som står i lagen, har han nu insett.

– Jag vill vara tydlig med att min arbetsgivare, Bergkvarabuss, sköter sig genom att anställa enligt lag och avtal. Men jag hade hoppats att förarbristen skulle kunna minska tack vare ändringen i las. Det blev en stor besvikelse för mig att det inte är så, säger Dennis Nylander.