Riksdag

Riksdagens talman föreslår en statsminister som riksdagen ska godkänna. Statsministern får i uppdrag att utse en regering.

Här beslutas också lagar som gäller för hela landet. Det sker ofta efter förslag från regeringen. Men även riksdagens ledamöter kan komma med lagförslag.

En viktig uppgift för riksdagen är att besluta om hur statens pengar i statsbudgeten ska användas. Den håller också koll på hur regeringen sköter sig. Riksdagen kan avsätta en regering eller enskilda ministrar som den saknar förtroende för.

Regioner

En region ansvarar bland annat för sjukvård, kollektivtrafik och andra gemensamma frågor som rör kommunerna som ingår i regionen. 

Ramarna för hur sjukvård och kollektivtrafik ska skötas bestäms bland annat i beslut från riksdag och regering. Förutom regionskatt från invånarna i regionen är bidrag från staten en viktig inkomstkälla för att bland annat betala ökad bemanning och andra villkor för personalen.

I en region ingår vanligen kommunerna i ett län. Men i Region Gotland ingår bara en kommun, Gotlands kommun. Den utövar också regionens ansvar.

Kommuner

Kommuner ansvarar bland annat för barnomsorg, skola, räddningstjänst och socialtjänst inklusive äldreomsorg. RIksdag och regering kan fatta beslut som påverkar hur kommunerna ska bedriva sin verksamhet och vilka arbetsuppgifter de ska ha.

Vid sidan av kommunalskatten är pengarna från staten viktiga för att bland annat kunna erbjuda personal bra arbetsvillkor