Idag finns inga regler för hur många anställda det ska vara per brukarei äldreomsorgen. Kommunal vill att det ska finnas en lägstanivå. Så här tycker riksdagspartierna:

Vänsterpartiet:

JA. Bemanningen måste planeras utifrån de stora pensionsavgångar som är att vänta. Det är viktigt att det finns en tydlighet kring bemanning och utbildning inom hela landet i syfte att Sverige ska ha en jämlik äldreomsorg.

Socialdemokraterna:

KANSKE. Nyligen har en utredning bedömt att det inte är möjligt eller lämpligt att i lagstiftning ange ett antal personal som är generellt tillräckligt. Nästa steg blir att avvakta remissinstansernas synpunkter. Därefter kommer vi ta ställning till om det är en bra åtgärd att införa nationella riktlinjer för bemanningen.

Miljöpartiet:

JA. Vi stod tillsammans med andra partier för ett antal år sedan bakom ett tillkännagivande i riksdagen om detta. Men riktlinjer riskerar bli ett tak i stället för ett golv. De behöver i så fall anpassas för att säkerställa att den äldres behov och omsorg verkligen blir tillgodosett.

Centerpartiet:

NEJ. Hur stor bemanningen ska vara för att skapa denna kontinuitet, trygghet och en god arbetsmiljö avgörs bäst i verksamheterna.

Liberalerna:

NEJ. Politiker ska inte gå över huvudet på de som arbetar inom äldreomsorgen och sätta siffermål, men självklart ska personaltätheten vara tillräcklig.

Moderaterna:

JA. Vi vill att ett begränsat antal nationella kvalitetskrav för äldreomsorgens verksamheter fastställs, som ska spegla en samlad bedömning av äldreomsorgens kvalitet.

Kristdemokraterna:

NJA. Skarpare tillsyn behövs men tveksamt om riktlinjer för bemanning blir ändamålsenliga. 

Sverigedemokraterna:

KANSKE. Vi är inte främmande för att föreslå att riktlinjer på nationell nivå tas fram för att nå den vård och omsorg som vi eftersträvar.

Så påverkar du

  • 11 september röstar vi i tre olika val: Riksdagsvalet, regionvalet och kommunvalet.
  • Frågan om nationella riktlinjer för bemanning avgörs i Riksdagsvalet.

Ställ en egen fråga!

Vilken fråga skulle du vilja ha svar på av partierna inför valet? Mejla therese.soderlund@ka.se.