Det händer att hon funderar på att säga upp sig. Annelie Lundin berättar om en arbetsvardag där jobbet som hon i grunden tycker är det roligaste hon vet, blivit så tungt att hon känner sig otillräcklig.

– Det är patienter som skriker efter oss. Alla ropar ”Hallå!”. De vill ha hjälp, men jag måste gå förbi. Vi hinner inte med alla. 

Grunden till problemen är att många patienter som behöver fortsatt vård inte får platser ute på vårdavdelningar utan blir kvar på akuten. Det samtidigt som det är ett jämt flöde av nya patienter in.

– Det blir stopp, säger Annelie Lundin.

Krav från IVO

IVO (Inspektionen för vård och omsorg) gör samma analys och kritiserade bristen på vårdplatser både på Danderyds sjukhus och Södersjukhuset i början av juli.

Enligt dem är det i snitt runt 26 personer som väntar på att komma till avdelningar på Danderyd och det är en fara för patientsäkerheten, eftersom det har medfört att patienter fått allvarliga vårdskador och att fler riskerar att få det.

Vi bedriver inte säker vård.

Annelie Lundin

IVO har krävt att ledningen ska komma in med en plan för hur man ska komma till rätta med problemen senast i slutat av oktober. Men till dess måste personalen klara läget och göra så gott de kan.

– Vi bedriver inte en säker vård. Vi måste lägga allvarligt sjuka patienter i vanliga rum fast de egentligen ska ligga på observationsplatser där de har övervakning. De kan inte larma själva. 

Stor frustration

Annelie Lundin menar att det finns ett problem till som är kopplat till platsbristen; brist på personal och särskilt brist på kompetent personal. Varje dag ska det vara mellan 14 och 23 undersköterskor på plats beroende på tidpunkt, men det är det sällan.

Annelie Lundin
Annelie Lundin är undersköterska och skyddsombud på Danderyds sjukhus.

Några dagar har det fattats upp till nio personer på schemat som måste lösas med övertid och timanställda.

– Jag fick sms på semestern om att gå in. Vi som är ordinarie får ofta det, men de som arbetar är ofta oerfarna timanställda. En del har aldrig arbetat med sjukvård. De gör sitt bästa men det räcker inte. Jag har pratat med cheferna om det tillsammans med facket, men de säger bara att det är svårt att få tag på personal.

Att det är så märks i arbetet. Hon berättar att hon en dag var den enda som kunde gipsa på hela akuten fast det i vanliga fall är två eller tre.

– När man gipsar ben behöver man vara två, men det har hänt att jag inte haft någon som kan hålla medan jag gipsar ett ben. Jag har fått be patienten själv att hjälpa mig.

Jag har fått be patienten själv att hjälpa mig.

Annelie Lundin

Hon kom tillbaka från sin semester bara för några dagar sedan men är redan trött och påverkad av arbetets tyngd.

– Jag hinner nästan inte med. Jag skäms att säga det, men det är så det är. Cheferna säger jag hör vad ni säger, men det händer inte något. Någon sa häromdagen att ”det vore bra om någon högt uppsatt blev allvarligt sjuk och kommer in och dör”. Vi vill ju så klart inte att det ska hända, men det är den frustrationen vi känner. 

En lång rad åtgärder

Andreas Henriksson är ekonomidirektör och nu under sommaren tillförordnad vd för på Danderyds sjukhus. Han beklagar att läget är som det är på sjukhuset just nu och menar att det är det är ökat antal covid-patienter, sjukdom och bristen på vårdplatser som är orsaker till det.

– Vi har en lång rad åtgärder, säger han och förklarar att de bland annat infört att vårdavdelningar solidariskt får ta emot patienter enligt en förstärkningsplan för att få så jämn belastning som möjligt

Andreas Henriksson
Andreas Henriksson, tillförordnad vd för Danderyds sjukhus.

Han menar också precis som Annelie Lundin att ett viktigt grundproblem är att det inte finns personal.

– Före sommaren hade vi inte alla vårdplatser öppna enligt plan på grund av bemanningsläget och då saknade vi ca 7 % av vårdplatserna jämfört med vår plan. Bemanningssvårigheterna ger en väldigt utmanande situation. Vi är inte ensamma om det. Jag har kontakt med andra sjukhus och de upplever samma svårigheter att bemanna.

Mer ansträngt än väntat

IVO tar upp svårigheterna att bemanna i sin kritik som handlar om sjukhusets akutvård redan i våras och tar dessutom upp att det varit problem i perioder så tidigt som 2017. 

Hur ska ni lösa det långsiktigt?

– Vi behöver vara attraktiva och ha en så bra arbetsmiljö som möjligt. Många ska välja att jobba här och vara kvar i sjukvården. Men först handlar det om att komma ur det tuffa läget. 

Han menar att covidläget bland både patienter och personal nu i sommar gjort att det varit mer ansträngt än det skulle varit. Bland annat för att personal är hemma med symtom.

Ingen såg att det skulle bli en topp i juli.

Andreas Henriksson

– Vi är överraskade av utvecklingen. Folkhälsomyndigheten förutspådde att det skulle komma en topp i maj, men ingen såg att det skulle bli en i juli.

Sjukhusledningen arbetar just nu med ett svar till IVO på vilka åtgärder som ska rätta till läget på längre sikt.  

– Efter sommaren kan vi återkomma med information.