Schemat är ett urval av ämnen och kan ändras. Kommunalarbetaren uppdaterar löpande och berättar vilka viktiga beslut som fattats.

Här kan du följa kongressen om du inte är på plats.

Fredag 3 juni

Det händer i dag:

 • Motioner om yrkes- och utbildningsfrågor.
 • Statsminister Magdalena Andersson (S) håller tal.
 • Beslut om Kommunals framtidsrapport.

Beslut i dag:

 • Kommunal ska använda könsneutrala pronomen. En motion om att undvika ordet man i medlemskommunikationen gick igenom på kongressen. I stället ska könsneutrala pronomen som en, vi, den eller hen användas.
 • Kommunals framtidsplan beslutades och som tidigare är målet att växa till 600 000 medlemmar år 2030. Ett delmål är att om tre år ha 550 000 medlemmar. I dag har Kommunal drygt 500 000 medlemmar. I planen framgår vad Kommunal ska prioritera de närmaste tre åren, bland annat att verka för bättre insyn i lönesättningen lokalt och jobba för 30 timmars arbetsvecka.

Övrigt:

Torsdag 2 juni

Det händer i dag:

 • Motioner om samhällspolitiska frågor som facklig-politisk samverkan samt jämställdhetsfrågor och hur Kommunal ska vara organiserat.

Beslut i dag:

 • Det blir ingen facklig-politisk samverkan med Vänsterpartiet. Flera ombud röstade för att bredda den facklig-politiska samverkan att även gälla samverkan med V men en stor majoritet röstade mot förslaget på kongressen.
 • Kommunal ska verka för att läkarintyg ska väga tyngre än Försäkringskassans bedömning om arbetsförmåga.
 • Kommunal vill slopa väntetid inom personlig assistans. Kongressen beslutade att Kommunal ska verka för att så kallad väntetid inom personlig assistans upphör. För assistenten innebär väntetid att man har jour i stället för arbetstid. Försäkringskassan betalar endast ut en ersättning för en fjärdedels timme under väntetiden.
 • Kommunal ska aktivt verka för att tandvård jämställs med sjukvård och omfattas av högkostnadsskyddet i sjukvårdslagen.
 • Kommunal ska driva frågan om högre ersättning för vård av barn.
 • Motion mot bonusar till Kommunals anställda röstades ner. En motion vid kongressen om att bonusar i framtiden inte ska få betalas ut till Kommunals egna anställda utan att informera eller diskutera det med medlemmarna först gick inte igenom. Förra året beslutade Kommunals förbundsstyrelse om en gratifikation på 8 000 kronor till alla anställda, inklusive förbundsledningen, som ett sätt att visa uppskattning för att de haft det tufft under pandemin.

Onsdag 1 juni

Det händer i dag:

 • Motioner om arbetstider, löner och arbetskläder.
 • Beslut om Kommunals arbetstidsrapport.
 • Beslut om Kommunals lönepolitiska rapport.
 • LO:s ordförande Susanna Gideonsson håller tal.
 • Kommunal och LO presenterar rapporten ”Välfärdsgapet” som är en första granskning av läget i den svenska välfärden.

Beslut i dag:

 • Kommunal ska verka för 30 timmars arbetsvecka, i lag eller kollektivavtal, med bibehållen lön.
 • Kommunal ska driva ändring av lagstiftning så inte barnskötare anställs som obehöriga förskollärare med sämre anställningstrygghet.
 • Beslut om ny lönepolitik, med tilläggskrav från kongressen om att förbundet måste återkomma med konkreta förslag på hur den individuella lönesättningen ska fungera bättre.
 • Kommunal ska verka för att alla arbetsgivare ska erbjuda arbetsskor som är lämpade för personalens arbetsuppgifter. Målet gäller fram tills nästa kongress 2025. 
 • Beslut om att Kommunal ska arbeta aktivt för att både barnskötare och brandman ska bli skyddade yrkestitlar.
 • Kommunal ska utreda möjligheten att kunna erbjuda medlemmar att teckna tandvårdsförsäkring.

Tisdag 31 maj

Det händer i dag:

 • Val av ordförande, övrig förbundsledning samt förbundsstyrelse.
 • Redovisning av ekonomin i förbundet: verksamhetsberättelse och årsredovisning.
 • Beslut om ändring av medlemsavgiften.

Beslut i dag:

 • Ordet mångfald ska skrivas in i ändamålsparagrafen, alltså den paragraf som talar om vilka värderingar Kommunal har. 
 • Att utreda hur Kommunal ska återinföra ett studerandemedlemskap
 • Förbundsstyrelsen får i uppdrag att se över medlemsavgiftens nivåer med målet att avgiften ska sänkas. Samtidigt införs en ny modell för avgiften med fyra i stället för sex nivåer.
 • Den som riskerar uteslutning ska få rätt att försvara sig vid en kongress eller ett förbundsmöte innan beslut fattas.

Val av förbundsledning:

Val av förbundsstyrelse, valdes enligt valberedningens förslag:

 • Mahlin Bergman, Sydost
 • Felix Finnveden, Stockholms län
 • Zdenka Mardetko, Bergslagen
 • André Schwenk, Västra Svealand
 • Matilda Johansson, Västerbotten
 • Robert Darelius, Vänerväst
 • Ulrika Winblad, Väst
 • Jenny Markström, Norrbotten
 • Markus Svensson, Sydväst
 • Gunilla Lindström, Skåne
 • Karolina Sundberg, Mellersta Norrland
 • Jasmine Berglund, Öst
 • Zandra Michal, Stockholms län