– Om barnskötare blir en skyddad yrkestitel vill säkert fler utbilda sig. I dag väljer man att inte utbilda sig för det ses inte lika viktig som en förskollärare, säger barnskötaren Fredrik Nilsson, som jobbar på en förskola i Karlshamn.

Han är ett av ombuden på Kommunals pågående kongress och röstade för att barnskötartiteln ska bli skyddad.

Från och med den 1 juli nästa år blir undersköterska en skyddad yrkestitel, det innebär att det kommer behövas ett bevis utfärdat av Socialstyrelsen för att få använda sig av yrkestiteln. (Övergångsregler för dem som redan jobbar som undersköterska.) Samt att Socialstyrelsen ska avgöra vilken kompetens som ska anses ligga till grund för titeln.

Det tog flera år innan Kommunal till slut började jobba aktivt i frågan och till slut fick gehör, efter att den varit uppe på flera kongresser.

Nu vill Kommunal alltså gå vidare och få fler skyddade yrkestitlar, denna kongress beslutade om barnskötare och brandman.

Olika utbildningskrav

Inom räddningstjänsten är det stora problem med utbildningskraven, att de kan se olika ut från räddningstjänst till räddningstjänst.

– I dag kan arbetsgivarna ta vem som helst på gatan och fråga, hej vill du jobba som brandman? Det handlar om att se till att ge kommunerna direktiv om hur det ska vara. Man ska kunna säga det här är en brandman och det här inte en brandman, säger Magnus Hedström, brandman i Höganäs och det enda ombudet på kongressen som är brandman.

De utbildningar som finns godkänns inte överallt.

– Det finns kommuner som inte tycker att en viss utbildning är tillräcklig och då måste man internutbilda, säger Magnus Hedström.

Mer delaktiga

Barnskötaren Fredrik Nilsson tror att både löneutveckling och rekrytering skulle gynnas av att barnskötare får titeln skyddad.

Hur ska det gå till i praktiken?

– Det är en svår fråga, det får väl utredas först och främst. Men man borde se över vad exakt barnskötaren ska göra och vilka skillnaderna är mellan barnskötarna och förskollärarna, säger Fredrik Nilsson.

– Med en skyddad yrkestitel kanske vi kan få mer planeringstid och mer ansvar för barnen. Och vara mer delaktiga i arbetet på arbetsplatsen.