Under den första dagen av Kommunals kongress hamnade frågan om ett nytt studerandemedlemskap i strålkastarljuset. Inför kongressen hade ett tiotal motioner lämnats in, där ombud önskade att man på något sätt skulle återinföra ett medlemskap för studerande.

Det var 2019 som Kommunal tog bort studerandemedlemskapet. Orsaken är att Diskrimineringsombudsmannen (DO) menade att Kommunal hade diskriminerat en äldre studerande, då en kvinna nekades att bli medlem som student på grund av hennes ålder.

Elin Ljunggren, kongressombud i Kommunal sydost, var en av de som hade lämnat in en motion inför årets kongress. Från talarpodiet tryckte hon på vikten att få fler unga att bli medlemmar i facket, något som ett medlemskap för unga studerande skulle hjälpa till med.

– De som studerar går på ett bidrag varje månad på 1 250 kronor. Samtidigt ska de betala 140 kronor i månaden för ett medlemskap. Det gör sig inte. Jag har inte mött en enda ung person som gjort det, säger Elin Ljunggren. 

Tillfälligt medlemskap

Till slut beslutade kongressen att man ska utreda möjligheten att ordna ett tillfälligt studerandemedlemskap. Tanken är att det ska träda i kraft under förbundsmötet som äger rum nästa år. På kongressen 2025 ska man sedan se över en stadgeändring i frågan.

– Jag är jättestolt över alla unga som verkligen tar plats, och inte backar, utan verkligen stöttar varandra. Det är otroligt vilken framtid vi har att se fram emot i Kommunal, säger Elin Ljunggren. 

Har du tips till den som är ny på kongressen och vill driva igenom sin fråga?

– Det som är så bra efter pandemin är att man fått upp ögonen för Teams. Vi som ville driva frågan bjöd in varandra till en grupp där vi diskuterade hur vi skulle lägga upp en strategi. Men vi delade även tips kring om man inte varit på en kongress tidigare, säger Elin Ljunggren.

– Mitt tips är att prata med andra i antingen din egen delegation eller andra unga kongressombud som tycker samma sak som dig. Ha en trygg klick att luta dig tillbaka mot, som du vet backar dig. Det hjälper jättemycket, säger Elin Ljunggren.