Kommunal beslutade förra våren att ge en engångssumma till alla anställda för att det varit tufft under pandemin. Beslutet har inte kommunicerats ut till medlemmarna mer än att det framgår av årsredovisningen att personalkostnaderna har ökat. Personalchef Per Holmström anser att det är en förbundsstyrelsefråga.

Varför betalade Kommunal ut 8 000 kronor till alla anställda?

– Förbundsstyrelsen ansåg att det hade varit ett tufft år där man på något sätt ville uppmärksamma alla medarbetare. Många hade jobbat hemma. Man tyckte det var värt att premiera personalen på ett fint sätt. Det var så diskussionen gick och då tyckte man att det här var en lämplig åtgärd, säger Per Holmström. 

Diskuterade ni om ett sådant här beslut skulle kunna sticka i ögonen på medlemmarna som själva oftast inte haft möjlighet att jobba hemma?

– Jag var ju inte med själv och tog beslutet. Men man värderade vad en rimlig summa skulle kunna vara. Det diskuterades att det skulle vara tillräckligt högt så att det skulle kännas bra men fick inte vara för högt så att det skulle sticka i ögonen. Ur den aspekten diskuterades det. 8 000 var en lämplig summa tyckte man.

”Vill vara bra arbetsgivare”

Du satt själv i förbundsledningen 2016 under det som kallats Kommunalskandalen, ser du risker för att man kan dra paralleller till det som hände då?

– Nej det gör jag inte. Man kan alltid behöva förklara saker men precis som vi ska vara ett bra fackförbund vill vi vara en bra arbetsgivare. Och i det ligger också att vid ett sådant här tillfälle kunna ge en gratifikation. Det har vad jag vet aldrig gjorts förut. Man tyckte att det här var så extraordinärt så att man verkligen ville lyfta personalen och visa att man tyckte de hade gjort ett fantastiskt jobb för medlemmarna. Men det finns alltid en risk så klart, men man bedömde att det här var inom det rimliga.

Vi kan stå upp för summan. Den har inte på något sätt hemlighållits, vi gör ingenting som äventyrar för medlemmarna.

Per Holmström, Kommunal

Enligt Kommunals så kallade gyllene regel sägs det att förbundet alltid ska kunna se medlemmarna i ögonen och försvara att det ni gör är bra för medlemmarna. Hur rimmar det här beslutet med den gyllene regeln?

– Vi kan stå upp för summan. Den har inte på något sätt hemlighållits, vi gör ingenting som äventyrar för medlemmarna. Det finns andra arbetsgivare som också har gett sådant här och det finns de som inte ger det. Det här beslutet kan vi se medlemmarna i ögonen med.

Inte varit uppe för diskussion

Beslutet har fått en medlem i Kommunal i Stockholm att skriva en motion inför Kommunals kongress i maj-juni. 

Motionären vill att liknade bonusar inte ska få betalas ut i framtiden utan att medlemmar fått rösta i frågan. Men framför allt kritiserar motionären bristen på öppenhet. 

”Ingenstans i Kommunals organisation har bonusen varit uppe för diskussion bland medlemmarna som då heller inte haft möjlighet att ha en åsikt i frågan, den har uteslutande avhandlats på förbundskontoret och i förbundsstyrelsen”, skriver medlemmen bland annat.

Det har varit uppe på repskapsmöten och andra möten, jag kan inte svara exakt på det. Men det har inte varit hemligt på något sätt.

Per Holmström, Kommunal

I sitt svar på motionen hänvisar förbundsstyrelsen bland annat till verksamhetsberättelsen och hållbarhetsredovisningen. ”Där har både förbundsmöte och kongress möjlighet att genom den representativa demokratin låta medlemmarna ställa frågor och visa vilken riktning Kommunal ska gå”, skriver förbundsstyrelsen i sitt svar.

Beslutet nämns inte i verksamhetsberättelse eller hållbarhetsredovisning, inte heller i årsredovisningen. Varför redovisar Kommunal inte öppet att man tog det här beslutet?

– Det har varit uppe på repskapsmöten och andra möten, jag kan inte svara exakt på det. Men det har inte varit hemligt på något sätt. Det finns ju med i siffrorna i årsredovisningen, säger Per Holmström som också vänder sig mot uttrycket bonus.

– Det är en gratifikation, säger han.

”En förbundsstyrelsefråga”

Hur ska man kunna utläsa ur siffrorna över personalkostnader att det bland annat handlar om en gratifikation till alla anställda?

– Vi redovisar inte varenda liten sak som vi gör. Vi redovisar personalkostnader. Det skulle vara ohållbart om kongressen beslutade hur vi skulle lägga ut löner eller förmåner eller vad det nu är för något.

Har beslutet kommunicerats ut till medlemmarna?

– Nej vi går inte ut med varje beslut vi gör om olika saker vi gör till medlemmarna. Det här är en förbundsstyrelsefråga. Jag tycker inte det är en medlemsfråga om man ska ge en gratifikation eller annan förmån eller vad det nu kan vara. Det finns inget fog för att medlemmarna ska få ta beslut om det.

Vi vill vara en bra arbetsgivare och det är det som förbundsstyrelsen på alla sätt försöker se till. Att vi har en bra personal som är nöjd och som vi får behålla.

Per Holmström, Kommunal

Men borde de ha fått kännedom om beslutet?

– För det första verkar det som att många redan känner till det men vi går inte ut och redovisar sådana här saker. Vi vill vara en bra arbetsgivare och det är det som förbundsstyrelsen på alla sätt försöker se till. Att vi har en bra personal som är nöjd och som vi får behålla.

Är du nöjd med hur beslutet har hanterats internt och inför Kommunals medlemmar?

– Jag ser inte hur man skulle kunna ha hanterat det på så många andra sätt. Jag vet heller inte var man skulle dra gränsen. Förbundsstyrelsen är valda av medlemmarna. Jag tycker det har hanterats på ett bra sätt.

Inga bonusar

Kommunals förbundsstyrelse säger nej till förslaget i motionen om att kongresser och förbundsmöten ska få rösta om framtida eventuella bonusar. Motionen behandlas på Kommunals kongress den 31 maj – 3 juni.

Kommunalarbetaren ställde en fråga till presstjänsterna på Vårdförbundet och IF Metall, det näst största LO-förbundet efter Kommunal. Inga liknande bonusar eller gratifikationer har betalats ut till de anställda, uppger pressansvariga vid de två förbunden.

Enligt Svenska Akademiens ordlista är betydelserna i orden snarlika. Bonus betyder extra belöning eller premie medan gratifikation betyder penningbelöning eller penninggåva.

Kommunals gratifikationsbeslut

  • Engångsbeloppet på 8 000 kronor betalades ut i juni till alla förbundsanställda i hela landet. 
  • Det rör sig om 400—500 personer.
  • Anställda i bolag som ägs helt eller delvis av Kommunal omfattas inte av beslutet, därmed omfattas till exempel inte LO Mediehus där Kommunalarbetaren ingår.