Vad handlar det om? 

Om medlemsavgiften sänks kan det bli lättare för Kommunal att värva nya medlemmar och behålla nuvarande medlemmar. Kommunal har därför utrett en ny modell för medlemsavgiften och vad en sänkning av avgiften skulle betyda.

Bakgrunden är Kommunals mål att bli 600 000 medlemmar år 2030. I fjol minskade antalet medlemmar med nära 5 000 och var vid årsskiftet drygt 514 530. Samtidigt visar undersökningar att medlemmarna tycker att avgiften är för hög.

Därför föreslår avgiftsutredningen en sänkning med 7 – 10 procent. Samtidigt föreslås att dagens modell med sex nivåer ersätts med fyra nivåer.

Vad blev beslutet?

Kommunal ska införa en modell med fyra avgiftsnivåer. Förbundsstyrelsen får i uppdrag att se över avgiftsnivåerna med målet att sänka avgiften.

Vilka hördes i debatten?

Eva A Nilsson, ombud från avdelning Sydväst, ifrågasatte nivåernas intervaller och förslaget om en sänkning på 7 – 10 procent som skulle innebära en sänkning på 18 – 25 kronor eller 27 – 39 kronor.

– Det skulle ju ses som ett hån. Jag tänker att det måste vara synbart, sa Eva A Nilsson.

Sophie Vidén, ombud, avdelning Stockholm, poängterade att även medlemsavgiftens lägsta nivå måste sänkas.

– För att öka till 600 000 medlemmar måste vi också göra det möjligt för vanliga arbetare att gå med i Kommunal, sa Sophie Vidén, ombud, avdelning Stockholm.

Vad betyder det för mig som medlem? 

Medlemsavgiften kan bli lägre när avgiften sänks och nivåerna förändras.