Vad handlar beslutet om?

Kommunal tog beslut om en ny lönepolitik, som innebär att individuella löner blir kvar som en av flera lönemodeller, men fackets insyn och inflytande över lönesättningen ska öka är det tänkt.

Vad blev beslutet?

Kongressen antog Kommunals förslag i sin lönerapport men skickade med tillägg:

Förbundet måste återkomma med konkreta förslag på åtgärder som förändrar och förbättra modellen med individuell lönesättning. Uppdraget ska redovisas senast vid nästa kongress 2025 men det kan också ske tidigare.

Ytterligare ett tillägg om en utvärdering av ett internt löneverktyg gick också igenom.

Vilka hördes i debatten?

Renée Nilsson, från Stockholms län, fick med sig kongressen på sitt tilläggsförslag och till slut även förbundsstyrelsen.

– Den här utredningen räcker inte, sade Renée Nilsson och fick medhåll av flera av ombuden.

Avtalssekreterare Johan Ingelskog gav henne rätt.

– Vi behöver mer tydlighet och kommer att arbeta med frågan på nytt, sade han.

Hur påverkar detta mig som medlem?

Om Kommunal tar fram konkreta förlag på hur systemet med individuella löner kan bli bättre kan det påverka lönesättningen i framtiden, att det blir mer begripligt varför lönerna sätts som de gör och inte känns godtyckligt, som många upplever det i dag.