Rapporten som presenterades vid Kommunals kongress heter Välfärdsgapet. Den analyserar läget och utvecklingen inom vård, skola och omsorg.

De viktigaste punkterna i rapporten:

Finansieringen av välfärden ökar inte i samma takt som behoven.

Bemanningen har inte heller ökat i samma takt som behoven och arbetsuppgifterna kräver.

Vård, skola och omsorg styrs allt mer som en marknad utan insyn och möjlighet till demokratisk styrning.

Jämfört med kommunal verksamhet sparar privata välfärdsföretag in på kvalitetsfaktorer som bemanning, anställda med rätt kompetens och bra villkor.

Så satsar man på äldreomsorgen i din kommun.

Krympande äldreomsorgen

Så satsar din kommun på äldre­omsorgen

Val 2022

Det här föreslår rapporten:

Satsa mer på vård, skola och omsorg.

Anställ fler inom välfärden.

Satsa på kompetensutveckling.

Skapa scheman och andra villkor som gör att personal stannar kvar inom välfärden och att det blir lättare att rekrytera fler inom vård, skola och omsorg.

Ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden.