Vi har sedan december månad varit överens med Region Skåne att medlemmarna i Kommunal ska få ut sin nya lön i april. Men i onsdags nåddes vi av beskedet att Region Skåne självsvåldigt bestämt, utan dialog med Kommunal, att lönerna blir fördröjda med två månader. 

Det kan tyckas som en bagatell. Men även vid förra lönerevisionen fick medlemmarna i Kommunals vänta på sitt åriga lönepåslag då i fem månader. Och så har det sett ut. År efter år.

Det minsta man kan begära är sin lön

Kommunals medlemmar går bokstavligen på knäna. De har jobbat i fronten i två års tid, tvingats ställa om och ställa in sina semestrar. De har omplacerats till covid-enheter, fått ställa in jular med sina familjer med kort varsel och jobbat i krislägesavtal med orimliga arbetstider.

Mitt i allt detta så är väl det minsta man kan begära att få ut sitt årliga lönepåslag i rätt tid.

Ann-Sophie Hansson, Kommunal.
Ann-Sophie Hansson, Kommunal.

Historiskt har Region Skåne aldrig förhandlat in några förmåner eller prioriterat de yrkesgrupper som är grundfundamentet i svensk sjukvård, medlemmarna i Kommunal. För utan lokalvårdare, patienttransportörer, kulvertarbetare, lastbilstransporter, kockar, kokerskor, biträde, skötare och undersköterskor så stannar svensk sjukvård. Region Skåne har under ett flertal år inte lyssnat på de fackliga organisationernas varningar, om att den skånska sjukvården sjunker som en gråsten.  

Vilket nu under och mitt i en pandemi har resulterat i att det råder det en stor personalbrist. 

Personal flyr sjukhuset

Problemet är inte sängbrist utan personalbrist. Bristen på vårdplatser är inte en brist på sängar eller golvyta, den är en brist på människor som kan vårda de sjuka. I dagens läge tullar regionen som arbetsgivare både på arbetsmiljölagen och arbetstidslagen. Vilket nu har lett till att personalen blir sjuka i utmattning och sjukdomar orsakade av ohälsosam arbetsmiljö. Samt inte att förglömma, personal flyr sjukhuset. 

För vem vill jobba på en arbetsplats som har orimliga krav på sin personal och som inte ens kan eller vill betala ut rätt lön i rätt tid?!

Kommunal kräver:

  • Att Region Skåne betalar ut rätt lön i rätt tid.
  • Att Region Skåne prioriterar grupperna i grundfundamentet medlemmarna i Kommunal
  • Att Region Skåne tar sitt arbetsgivaransvar för en hållbar arbetsmiljö
  • Att Region Skåne tar sitt arbetsgivaransvar för ett hållbart arbetsliv