Avtalet innehåller också en extra satsning på yrkesutbildade. Alla på avtalsområdet får också ett extra engångsbelopp om 5 500 kronor.

– Jag står här i dag både som stolt och nöjd. Det här är ett riktigt jäkla bra kollektivavtal som vi har lyckats förhandla fram. Det här är en seger för medlemmarna i Kommunal, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin vid en gemensam pressträff med SKR.

Femhundralappar.

Alla får inte samma engångs­belopp

Avtal

Kommunal hade krävt retroaktiva löneökningar från april efter att avtalet förlängdes på grund av pandemin. Det blev det inte, lönerna höjs från den 1 november. Däremot får samtliga anställda på SKR/Sobona-avtalet ett engångsbelopp på 5500 kronor i november.

Löneökningarna fördelar sig så att lönerna ska höjas med i genomsnitt 520 kronor 2020 (motsvarande 2 procent), 530 kronor 2021 (motsvarande 2 procent) samt 380 kronor 2022 (motsvarande 1,4 procent). Individuell lönesättning gäller även i fortsättningen, det finns alltså inga garantier för att enskilda personer får just dessa belopp.

Ett viktigt krav för Kommunal var 0,5 procent extra, utöver löneökningar enligt märket, till yrkesutbildade. Det blev mer än så – 0,6 procent. Det motsvarar en löneökning på i genomsnitt drygt 150 kronor, utöver de generella löneökningarna, vid en lön på 26 000 kronor.

– Det ser vi som en av många stora framgångar i det här avtalet. Totalt blir det 1,8 procent på tre år till yrkesutbildade, sade Tobias Baudin.

(texten fortsätter nedan)

Kommunal hade historiskt många avtalsyrkanden som gällde arbetstider. Ett av dem var att heltidsmåtten för de som arbetar natt skulle sänkas. Det har de också fått igenom – heltidsmåttet för de som arbetar ständig natt sänks till 34,2 timmar per vecka. Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog sade på pressträffen att arbetet med heltid som norm fortsätter, men att heltidsarbetet skapat vissa problem med schemaläggning, inte minst för nattarbetarna.

– Vi är därför väldigt glada att vi har kunnat få till en arbetstidsförkortning för de som jobbar ständig natt. Våra bedömningar är att heltidsarbetet som norm kommer att förbättras mycket för dem, sade Johan Ingelskog.

Nya avtalet mellan Kommunal och SKR.

Frågor och svar om nya avtalet

Avtal

Kommunal krävde att de som har visstidsanställning ska få fast anställning efter ett år i stället för två. Det blev en kompromiss – 1,5 år.

Ett annat krav, som coronapandemin har aktualiserat, var rätt till fyra veckors sammanhängande semester under juni-augusti. Skrivningen om att sommarsemestern kan förläggas till maj eller september blir kvar i det nya avtalet, men Kommunal har fått igenom att de som tvingas lägga sin semester då får 3000 kronor extra, och upp till 5000 kronor om semestern läggs ännu tidigare eller senare.

Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog är mycket nöjd med det nya avtalet, säger han till Kommunalarbetaren.

– Vi har fått igenom krav i våra viktigaste prioriteringar med särskild satsning på de yrkesutbildade, engångsbelopp som alternativ till retroaktivitet, arbetstidsförkortning för dem som jobbar ständig natt och sänkt tid för konvertering av visstider till tillsvidareanställningar.
Jag kan inte se att vi behövde ge upp något för detta, inte mer än att vi går med på fredsplikt i fyra år och att vi reglerar användandet av arbettidsbanker i kommunerna.

– Nu fortsätter vi förhandla för kyrkan, ideella organisationer, sotarna och branschavtal i Sobona. Avtal med Vårdföretagarna är vi också på, säger Johan Ingelskog.

Så blev nya avtalet

Period:

Avtalet löper över fyra år och gäller 1 november 2020 till och med 31 mars 2024, alltså 41 månader.

Lön:

2020:

  • 2 procent (520 kronor) + ett engångsbelopp på 5 500 kronor 
  • Extrasatsning på yrkesutbildade 0,6 procent 

2021:

  • 2 procent (530 kronor) 
  • Extrasatsning på yrkesutbildade 0,6 procent 

2022:               

  • 1,4 procent (380 kronor) 
  • Extrasatsning på yrkesutbildade 0,6 procent 

2023:

  • Utrymmet fastställs av centrala parter 

Lägstalöner:

  • Lägstalönerna höjs först 2022, till 19940 kronor för ej yrkesutbildade och 22185 för yrkesutbildade.
  • 2023: 20220 kronor för ej yrkeutbildade, 22500 kronor för yrkesutbildade.
  •  2024: Lägst lägstalönen för 2023 x det fastställda utrymmet för båda grupperna, det vill säga enligt märket för löneökningarna 2023.

Villkorsförbättringar:

Kortare nattarbetstid. Arbetstiden för ständig natt sänks till 34,20 timmar/vecka jämfört med dagens 36,20 timmar/vecka.

Tryggare anställningar. Den som har en visstidsanställning eller ett vikariat ska erbjudas en tillsvidare anställning efter 18 månader istället för dagens 24 månader.

Sammanhållen semester. Om semesterledighet på arbetsgivarens begäran förläggs till tidpunkt före eller efter juni–augusti får en arbetstagare, som fått högst 14 semesterdagar förlagda under juni–augusti, 2 betalda semesterdagar extra under semesteråret samt ett engångsbelopp om 5000 kronor.

En arbetstagare som fått 15-19 dagar förlagda under juni till augusti får en betald semesterdag extra under semesteråret samt ett engångsbelopp om 3000 kronor.