Stefan Christensen, skyddsombud på Bergkvara buss i nordvästra Skåne beskriver i en debattartikel hur arbetstidssituationen ser ut för bussförarna i Sverige och i Skåne. Fokus ligger på årsarbetstid, timbank och förare som kör skol- och beställningstrafik. 

Christensen skriver att han och kollegorna är att jämföra med statare – och han har en poäng. Även om begreppen statare och livegen mer kan anses vara retoriska kryddor.

Vi är ändå tacksamma över att bristerna blivit synliga. Det ger oss en möjlighet att skriva bättre kollektivavtal framöver.

Arbetstidsavtalet som är undertecknat av Kommunal är inte optimalt. Och liksom äldreomsorgens brister blottades under pandemin så har också de här konsekvenserna kommit i dagen av samma anledning. 

Stefan Christensen beskriver i första hand situationen för de bussförare som kör skolbuss samt beställningstrafik. Både skolbussar och beställningsturer har så klart ställts in eller på annat sätt drabbats under tiden med restriktioner och hemskola. Och det har drabbat bussförare med låg tjänstgöringsgrad.

Politikerna som konkurrensutsatt kollektivtrafiken

Ett kollektivavtal är formulerat utifrån en normalsituation. De senaste åren har varit allt annat än det. Vi är ändå tacksamma över att bristerna blivit synliga. Det ger oss en möjlighet att skriva bättre kollektivavtal framöver. 

Christensen blir på slutet av sin text nostalgisk och beskriver att det var bättre förr – och det kanske det var. Men det är helt och hållet en politisk fråga. Det var politikerna som beslutade om att konkurrensutsätta kollektivtrafiken. Inte Kommunal.