När de flesta arbetarfackföreningarna skapades i början av 1900-talet så var det för att skydda arbetstagarnas rätt mot arbetsgivaren. Fackföreningarna bestämde sig för att stå upp mot arbetsgivaren och arbetstagarna såg att det fanns en kamp och glöd för att göra deras arbeten säkrare och för en rättvis lön. 

Länge har facket ridit på denna gamla kämpaglöd och lutat sig tillbaka i tron att medlemmarna skall vara nöjda med vad de fått. Det vi ser i bussbranschen är ett fack med medlemmar som inser att lönen reellt sjunkit sedan snart 40 år, arbetsförhållandena har blivit sämre och sämre även om bussarna i sig blir bättre och bättre. Men nu tröttnar medlemmarna och börjar fly Kommunal som står handfallna och undrar varför.

Thomas Carlsson.
Thomas Carlsson.

Som det sägs här i artikeln så är arbetsgivaren ofta förberedd till tänderna inför en förhandling. Det var facket (för många år sedan) som lärde dem att om man ska kunna förhandla så vill det till att man har förberett sig väl, vet vad lagarna säger och att man vågar stå på sig när man vill ha något. 

Facket har länge ridit på gamla meriter och arbetsgivaren har vunnit förhandlingarna på grund av att man varit bättre förberedd än de fackliga representanterna. Plus att arbetsgivaren vågat stå på sig, även när de balanserat på vad lagen tillåter eller inte. 

Vad ska Kommunal göra?

Så, vad gör man för att skapa ett klimat där arbetstagarna känner att facket faktiskt arbetar för dem? Det finns inget entydigt svar. En grundförutsättning är att Kommunal inledningsvis gör sig hörda och syns, inte bara inför arbetsgivaren utan också inför arbetstagarna.

  • Jag tror att ni ska sluta tala om medlemmar. Ni finns för att alla arbetstagare ska ha vettig arbetsmiljö, arbetsförhållanden och löner. Inte bara medlemmarna. Alla arbetstagare på en arbetsplats lyder under det avtal som Kommunal förhandlar fram med löner, arbetstider, ramtider och så vidare. Detta innebär att Kommunals framgångar och resultat inte bara bedöms och betygsätts av medlemmarna utan av hela förarkåren oavsett om de är medlemmar eller inte och det är bland alla arbetstagare som ni skapar grunden för nya medlemmar.
  • Det innebär också att om ni gör ett dåligt arbete i förhandlingar så är det hela förarkåren som bannar er, inte bara medlemmarna. Medlemmar är faktiskt sekundärt i den aspekten, primärt är arbetstagarna och deras välmående för om de ser framgångar från Kommunal, då kommer de att bli medlemmar utan att ni behöver värva dem.

Var inte rädda för att söka hjälp utanför de egna leden. Hjulet behöver inte uppfinnas i det eviga.

  • Det finns säkert många, många fler sätt att hitta lösningar. Medarbetarna ute på de olika depåerna har ofta haft andra anställningar i många olika branscher innan de började köra buss så de har erfarenheter från olika organisationer sedan tidigare. Det betyder att de kan ge viktig input om man bara lyssnar och hör vad som sägs på arbetsplatserna, men det kräver att man engagerar sig och möter sina kolleger.
  • Var inte rädda för att söka hjälp utanför de egna leden. Hjulet behöver inte uppfinnas i det eviga. Argumenten för kortare ramtider, bättre arbetsmiljö, högre löner och ob-ersättning finns redan för det har många andra fackförbund redan löst (inom LO). 
  • Dessutom har många Europeiska fackförbund också diskuterat hur EU-lagstiftningen ska implementeras i sina respektive länder, där Sverige snart sticker ut som ett av de länder där man kör mest till lägst lön i Europa. Jag känner i dagsläget till minst två grannländer som har begränsad arbetstid på högst 8,5 timmar och flera länder till i Europa där arbetstiden begränsas till så lågt som sju-åtta timmar på grund av trafikintensitet och arbetsbelastning. 

Den som söker ska också finna argumenten. Det är bara kreativiteten som sätter stopp för vad vi kan åstadkomma om vi hjälps åt!