Petri Myllykoski beskriver bussförarnas scheman som de tusen nålstickens tortyr.

– Det är kanske inte en enskild del i våra scheman som är det stora problemet. Men tillsammans bidrar de till stor stress och utmattning.

Bild på Petri Myllykoski, bussförare.
Petri Myllykoski.

Han förklarar att i deras scheman ingår att inte alltid börja och sluta på samma plats.

– Vi kan få ägna 20 minuter av vår fritid att ta oss tillbaka till bilen som står parkerad där arbetsdagen började. Dessa 20 minuter betyder mycket när du inte har så många timmar till återhämtning innan det är dags att börja jobba igen.

Mat- och sovklockan rubbas

Förarna har scheman som är ojämna när det gäller arbetstid.

– Ena dagen kan vi köra tre timmar. Nästa dag kan vi köra 9-10 timmar.

”Man ska inte bli sjuk av scheman”

Arbetstider

De har ramtider på upp till 13 timmar, räknat från när arbetsdagen börjar till den slutar. Men all denna tid är inte arbetstid. Den är uppdelad i delade turer med ibland flera timmar mellan passen, en del av tiden mellan arbetspassen räknas som arbetstid beroende på hur lång rasten är.

– Delade turer fungerar för dem som bor nära depån och hinner hem emellan. De långa ramtiderna fungerar inte för dem med små barn som ska hämtas och lämnas på förskolan. Tänk dig själv hur familjelivet fungerar om du ska börja klockan sex på morgonen och slutar klockan sju på kvällen.

Du kan ha lunchrast klockan sju på morgonen eller klockan tolv på dagen. Det vore bättre med scheman som tillät kroppen en jämnare dygnsrytm när det gäller sömn, mat och vila.

Petri Myllykoski, huvudskyddsombud

Petri Myllykoski är också kritisk till att det är så stora variationer när arbetsdagen börjar, från natt till sen morgon.

– Det rubbar mat- och sovklockan. Du kan ha lunchrast klockan sju på morgonen eller klockan tolv på dagen. Det vore bättre med scheman som tillät kroppen en jämnare dygnsrytm när det gäller sömn, mat och vila.

Gångtiden räknas in i rasten

Stressen under arbetspassen sliter hårt enligt Petri Myllykoski. Det handlar inte bara om att hålla tidtabellerna utan också om att göra vad som kallas spetsvändningar vid en ändhållplats. Då ska passagerare släppas av, nya släppas på och deras färdbevis kontrolleras innan bussen ska köras vidare direkt på samma klockslag utan tid för rast.

För att vinna tid har Nobina avskaffat det som kallas gångtid, den tid som föraren har på sig att lämna bussen och gå till rastlokalen innan rasten börjar.

– Nu ingår gångtiden i rasten. Du kan då bara ha några minuter att hinna gå på toaletten innan det är dags att gå tillbaka till bussen.

Nobinas svar väntas på fredag

Skyddsombuden vid Nobina i Södertörn och Södertälje har lämnat in 6.6a-anmälan enligt arbetsmiljölagen till arbetsgivaren med begäran om åtgärder kring arbetsmiljö och arbetstider.

– Depån vid Kallhäll är på gång att också göra en anmälan. Missnöjet bland förarna är stort. Vi ser fram emot arbetsgivarens svar på fredag, än så länge har vi inte hört något. Men krävs det går vi vidare till Arbetsmiljöverket för att få scheman som inte bränner ut oss, säger Petri Myllykoski.