Jag är bussförare och arbetsplatsombud på min arbetsplats Gamla Uppsala Buss. På mitt arbete pågår just nu en flykt från Kommunal. Medlem efter medlem säger upp sitt medlemskap. 

När jag frågar dem varför de vill gå ur säger de flesta att de tycker att det är alldeles för dyrt att vara medlem och de inte ser att de får något för pengarna. Jag kan förstå dem. Löneutvecklingen för kommunalare är alldeles för dålig. Den löneökning vi får står inte i proportion till inflationen. Ärligt talat går vi istället med förlust varje år. 

Jag försöker få medlemmarna att förstå att utan facket skulle vi inte få någon löneökning alls. Det finns ingen lag som säger att man ska få löneförhöjning varje år. Jag försöker också få dem att förstå att ju fler vi är desto lättare har vi att få igenom våra krav. Tyvärr biter inte något av dessa argument på dem. 

Vad får de för pengarna?

Kommunal uppmanar oss ombud genom olika kampanjer att värva nya medlemmar men det görs ingenting för att behålla gamla medlemmar. De som varit med ett tag har lärt sig att se igenom fasaden och börjar nu förstå att de faktiskt inte får någonting för sina pengar. 

Vi ombud får varje dag lägga tid och energi på att argumentera för att de ska stanna kvar. Tyvärr känns våra argument ganska ihåliga.

Vi ombud får varje dag lägga tid och energi på att argumentera för att de ska stanna kvar. Tyvärr känns våra argument ganska ihåliga och jag har många gånger själv svårt att tro på dem när medlemmar påpekar att deras krav aldrig ens kommer upp på Kommunals agenda. 

Under mina år som arbetsplatsombud har jag anmodat medlemmarna att skriva motioner till avtalsrörelsen som ett sätt att påverka. De har också skrivit. De har motionerat om att få börja och sluta på samma plats varje dag, de har motionerat om att få bort den individuella lönesättningen men inget av dessa krav verkar ens ha diskuterats under avtalsrörelsen. 

Förstår att medlemmarna är besvikna

Faktum är att vi bjuder vår arbetsgivare på flera timmar av vår fritid varje dag när vi börjar och slutar på helt olika platser varenda dag. Men om vi kommer en enda minut försent får vi löneavdrag och i värsta fall mindre del av potten på grund av den individuella lönesättningen. Arbetsgivaren har oss helt i sin hand och våra avtalsförhandlare låter det bara fortgå. Inte konstigt att medlemmar är besvikna och lämnar facket.

Som arbetsplatsombud har vi ett tungt jobb. Förutom vårt arbete som bussförare måste vi på vår fritid läsa in om avtal, lagar, rehab med mera för att inte bli överkörda när vi möter arbetsgivaren i förhandlingar. Vi befinner oss ständigt i underläge, dels genom att vi är endast en representant från facket, arbetsgivaren har ofta två eller fler personer med, dels genom att vi inte är pålästa och saknar erfarenhet. Många är de förhandlingar som jag insett i efterhand att jag kunnat göra bättre om jag varit mer kunnig och erfaren.

Utbildning och kunskap ger makt

Den stora arbetsbördan och det stora ansvaret gör att det blivit svårare och svårare att rekrytera nya arbetsplatsombud. Man känner att det räcker med att jobba heltid på jobbet, fritiden ägnar man hellre åt familj och fritidsintressen. 

Var tydligare med att det finns medlemsutbildningar och uppmana medlemmarna mer aktivt att de ska gå minst en medlemsutbildning.

Jag önskar att Kommunal tog bättre hand om sina medlemmar. Medlemmarna måste se att de får något för pengarna. Utbildning och kunskap är ett mycket bra maktmedel. Var tydligare med att det finns medlemsutbildningar och uppmana medlemmarna mer aktivt att de ska gå minst en medlemsutbildning. Om medlemmarna är utbildade och förstår meningen med facket och lagar och avtal blir de mer aktiva på arbetsplatsen. 

Representanter från sektioner och avdelningar måste bli mer synliga på arbetsplatserna. Skyddsombuden måste få gå utbildningar i Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM och Bättre arbetsmiljö, BAM. 

Ta våra krav på allvar

Vi ombud på arbetsplatserna måste få hjälp och stöd från dem som jobbar fackligt på heltid med att bilda nätverk och knyta kontakter med ombud från andra arbetsplatser. Tillsammans är vi starka, sägs det, får vi möjlighet att dela kunskap och erfarenheter med varandra över arbetsplatserna, gör det oss ännu starkare. Och framför allt måste avtalsförhandlarna börja ta våra krav på allvar i avtalsrörelsen så att vi på golvet märker att ni lyssnar på oss. 

Kommunals medlemmar arbetar i yrken som är livsviktiga för Sverige. Vår makt är mycket stor och vi måste börja använda den för att få igenom våra krav om högre lön och en dräglig arbetsmiljö.