– Det ökar kvaliteten på vårt arbete. Det kan förhindra missförstånd som ibland kan skapa konflikter när man inte förstår varandra, säger Silvana Vretoska, ordförande i äldreomsorgssektionen i Göteborg.

Redan för drygt ett år sedan föreslog Socialdemokraterna att språktest skulle införas i Göteborg vid rekryteringar men då sade Alliansen nej. 

– Jag skulle egentligen inte säga att vi har ändrat oss. Vi har haft språkkrav under en lång period, men vi har inte tyckt att politiken skall bestämma vilka redskap man använder för att verifiera olika kompetenser, säger äldrekommunalrådet Elisabet Lann (KD).

Sverigedemokraterna har drivit frågan sedan tidigare. Även det lokala partiet Demokraterna vill ha språktest, så nu finns en bred politisk enighet.

Det är inte okej när man är utbildad undersköterska och inte får göra uppgifter som faktiskt ingår i uppdraget för att man inte kan svenska.

Silvana Vretoska, ordförande i Kommunals äldreomsorgssektion i Göteborg

När det införs är inte klart. Äldreförvaltningen ska återkomma med ett förslag.

– Det bör inte ligga jättelångt fram men man bör hitta ett upplägg som fyller en funktion, man måste hitta ett sätt att mäta språkkompetensen på ett bra sätt, säger Elisabet Lann.

Kommunal ser också risker med förslaget även om man är positivt inställda till att införa språktester.

– Vi kan gå miste om väldigt duktiga undersköterskor som är eldsjälar som ska vara i yrket men samtidigt att anställa dem om de har undermålig svenska, det ger dem inte rätt förutsättningar att utföra sitt arbete. Det finns för- och nackdelar med allting, men det här ökar kvaliteten på vårt yrke, säger Silvana Vretoska.

Detta gäller ju för nyrekrytering, hur ska man komma till rätta med språkbrister hos dem som redan är anställda?

– Jag vet ju att man redan nu i Göteborgs stad skickar folk på svenskutbildning på betald arbetstid vilket jag tycker är jättebra.

– Det är inte okej när man är utbildad undersköterska och inte får göra uppgifter som faktiskt ingår i uppdraget för att man inte kan svenska. Arbetsgivaren borde ha tänkt på det innan man anställer och det är deras ansvar att göra om och göra rätt, säger Silvana Vretoska.

Kommunalrådet Elisabet Lann understryker också att språktest inte är lösningen på alla problem.

– Det viktiga är att de som rekryterar känner att det finns bra sätt att testa förmågor vid rekrytering. Som chef behöver man ofta göra väldigt många rekryteringar. Språktest ska vara en del i det här, men vi löser inte allting kring bemötande och kommunikation med ett språktest.

Botkyrka kommun, utanför Stockholm, tog beslut om språktest redan förra våren. I Kommunalarbetarens granskning av språkproblemen i äldreomsorgen 2018 framkom bland annat att arbetsgivare kan se mellan fingrarna och anställa personal utan tillräckliga svenskkunskaper på grund av personalbristen.