Efter att Kommunalarbetaren under våren granskat hur kommunerna infört heltid som norm inom vård och omsorg och på många håll infört så kallade hälsoscheman är det flera kommuner som valt att lyssna på kritiken från fack och medlemmar. Ett exempel är Munkfors som KA skrev om nyligen.

I Halmstad har kommunens hemvårdsnämnd nyligen beslutat att trycka på pausknappen för hälsosamma scheman efter omfattande protester från anställda. En utvärdering ska göras av schemaförändringarna vid de åtta hemtjänstgrupper där man startat. Utvärderingen ska vara klar i oktober. 

Men nämndens ordförande Ann-Charlott Mankell (M) är redan nu mycket kritisk mot de så kallade hälsosamma schemana.

– Vi har fått in väldigt mycket protestlistor. Det här är rent ut sagt ohälsosamt. Man försämrar för den enskilde. Om man jobbar natt ska man jobba 17 nätter mer på ett år, säger Ann-Charlott Mankell.

Är det inte ni själva som beslutat att införa dessa scheman?

– Nej, det som är bestämt är att vi ska ha heltid som norm och det tycker jag i och för sig är bra. Men sen har man valt på tjänstemannaplanet att göra den här detaljstyrande bemanningshandboken. Det är bara en pappersprodukt, den fungerar inte i verkligheten.

Ann-Charlott Mankell (M), ordförande i hemvårdsnämnden i Halmstad.

Men borde inte ni politiker ha lite koll på vad tjänstemännen håller på med?

– De presenterade ett upplägg att vi skulle ha heltid som norm, alla ska jobba heltid och vi ska ta bort delade pass, det är ingenting man kan säga något annat än att det är bra. Men jag sade hela tiden att det kan finnas olika anledningar till att man inte vill jobba heltid. Jag säger bara det här ska göras om och göras rätt, vi får se vad utvärderingen säger.

Har du som politiker inget ansvar för att det blivit fel?

– Jo, men ansvaret tar jag när vi pausar det här och vill se över varför det har blivit så här. 

Carin Jacobsson, vice ordförande i Kommunals vård- och omsorgssektion i Halmstad, välkomnar beskedet.

– Det är klart att vi tycker att det är jättebra att man pausar detta. Är det så att våra medlemmar inte mår bra av det så är det en naturlig gång. Sen vad det kommer att innebära får vi se, säger Carin Jacobsson.

Det har lämnats in protestlistor till kommunen från anställda i två omgångar med sammanlagt över 2 000 namnunderskrifter.

Vad är det framför allt man protesterat emot?

– Resurspassen, att man kan behöva gå till en annan arbetsplats och jobba. Men också att man får schemana godkända var fjärde vecka. Det blir bekymmer med att planera hela sitt livspussel, säger Carin Jacobsson.

Och i Lund, som var ett av exemplen i KA:s granskning i våras, bildas schemagrupper i äldreomsorgen efter kritik från Kommunal. Det rapporterar bland andra Dagens Samhälle och Sydsvenskan.

Kommunalarbetaren har sökt företrädare för Kommunal i Lund. Monika Palm, arbetsmiljösamordnare vid Kommunals sektion i Lund, säger till Sydsvenskan att Kommunal är nöjda med vad man åstadkommit men att det finns mer att göra med utformningen av själva schemana.

– På varje boende bildas en schemagrupp där både skyddsombud och arbetsgivare är representerade, och parterna tar fram en gemensam handbok för att lösa bemanningen runt om i kommunen. Nu finns det en dialog mellan arbetsgivare och medarbetare där man kan titta på vad som är bra och mindre bra och göra riskbedömningar, säger Monika Palm, till Sydsvenskan.

Överenskommelsen mellan fack och arbetsgivare kom efter att Kommunals skyddsombud gjort en så kallad 6:6a-anmälan, en begäran om åtgärder enligt arbetsmiljölagen, och krävt riskbedömningar av schemaförändringarna på de särskilda boendena.

Verksamhetschefen för särskilda boenden, Veronica Welin, tycker att det är bra med de nya schemagrupperna och uttrycker sig positivt om samförståndsandan.

– Jag tycker att vi utifrån 6:6an har fått till ett väldigt gott samarbete med de fackliga, säger Veronica Welin till Sydsvenskan.