När kan man få sparken?

SVAR: Det som i dagligt tal kallas att ”få sparken” heter formellt att bli avskedad. Det kan man bli om man brutit mot anställningsavtalet på ett så allvarligt sätt att arbetsgivaren inte behöver varna först. Stöld mot arbetsgivaren, hot och våld på arbetsplatsen och i vissa fall sexuella trakasserier är grund för avskedande. Om man kört bil berusad i jobbet kan det också vara skäl för avsked. Men det är inte helt självklart eftersom arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar om en anställd har en alkoholsjukdom.

När det gäller stöld, spelar det någon roll vad man har tagit för att man ska kunna bli av med jobbet?

SVAR: Nej, det har ingen betydelse. Poängen är att man inte har rätt att ta med sådant som tillhör arbetsgivaren utan tillåtelse. Det är inte pengavärdet på det man tar som avgör om det är avskedandegrund. 

– Det är en sådan förtroendeskada så det behöver inte arbetsgivaren acceptera, säger Ellinor Gudmundsson, jurist på LO-TCO Rättsskydd. 

Däremot kan det vara så att arbetsgivaren vet om att det sker och inte bryr sig om att anställda då och då tar hem exempelvis matrester. Då är det svårare att plötsligt avskeda någon för det som man hittills accepterat.

Men om ”alla andra” på arbetsplatsen tar hem exempelvis matrester, är det inte mer okej då?

SVAR: Nej, det spelar heller ingen roll. Det som kan göra att det inte är grund för avsked är om arbetsgivaren har känt till det och inte sagt något. 

– Det är en ganska vanlig invändning från arbetstagaren, att alla andra har gjort så. Men vet arbetsgivaren om det? Om inte så är det lika illa. Det är arbetsgivarens egendom och man får inte ta den med sig, hur utbrett det än är, säger Ellinor Gudmundsson. 

Det kan också vara så att det har ansetts vara okej tidigare, men att arbetsgivaren har kommit fram till att de inte tycker det längre. Om arbetsgivaren gått ut med tydliga riktlinjer om vad som gäller så måste man rätta sig efter det som anställd.  

Vad är en varning?

SVAR: Det finns två typer av varningar, den vanligaste är en så kallad ”las-varning”. Kan också kallas erinran.

Det är en varning som man kan få om man brutit mot anställningsavtalet, men inte på ett så allvarligt sätt att man kan bli avskedad direkt. Det finns inga regler för hur en varning ska se ut, den behöver inte ens vara skriftlig. Poängen är att arbetsgivaren ska göra det tydligt att om den anställde inte rättar till sitt beteende så riskerar hen att bli uppsagd av personliga skäl.

Det kan handla till exempel om att man upprepade gånger kommer försent till jobbet, att man inte följer rutiner eller på andra sätt inte gör det man ska. Sexuella trakasserier eller närmanden av mindre allvarlig karaktär kan också ge en varning i stället för avskedande. Det kan vara till exempel om man gjort oönskade inviter som man inte förstått har uppfattats som trakasserier. 

Den andra sortens varning är disciplinåtgärder som regleras i vissa kollektivavtal. Det kan då även handla till exempel om löneavdrag och ska mer ses som en typ av bestraffning. Den typen av varningar är inte så vanliga. 

Om arbetsgivaren flera gånger har påtalat att man inte får komma försent eller vad det kan vara och man gör det flera gånger, då kan det räcka med två gånger för att Arbetsdomstolen ska tycka att det är tydligt att det inte skulle räcka med ytterligare en varning.

Ellinor Gudmundsson, LO-TCO Rättsskydd

Kan jag bli av med jobbet om jag får flera varningar?

SVAR: Ja, om man upprepade gånger bryter mot anställningsavtalet och inte slutar med det trots att arbetsgivaren har sagt att man då riskerar sin anställning, kan man bli uppsagd av personliga skäl. Det finns inga regler för hur många varningar som krävs, utan kan bero på hur allvarliga fel man har begått, hur långt det gått mellan varningarna och om de rör samma saker. 

– Då tittar man mer på vad man tror om framtiden för den här arbetstagaren, kommer den här personen att sköta sig? Om arbetsgivaren flera gånger har påtalat att man inte får komma försent eller vad det kan vara och man gör det flera gånger, då kan det räcka med två gånger för att Arbetsdomstolen ska tycka att det är tydligt att det inte skulle räcka med ytterligare en varning, säger Ellinor Gudmundsson.

Måste arbetsgivaren meddela facket om de varnar någon?

SVAR: Det finns inga sådana krav. Men det är vanligt att arbetsgivaren överlägger med den anställdes fackförbund innan de ger en varning. 

– Det hänger också ihop med att arbetsgivaren är intresserad av att den fackliga organisationen ska veta om att man har gjort det här och dokumenterat det, för framtiden.

Om arbetsgivaren vill kunna peka på tidigare varningar för att säga upp någon är det alltså i deras intresse att de tydligt kan visa att de har varnat den anställde tidigare.

Om man bestrider det på en gång och tar in sin fackliga organisation, då tyder ju det faktiskt på att man redan från början sagt att det inte stämmer. Det är klart att det kan påverka en bedömning i domstol.

Ellinor Gudmundsson, LO-TCO Rättsskydd

Hur ska man göra om man får en varning men inte håller med arbetsgivaren om att man har gjort fel?

SVAR: Då kan det vara klokt att ta hjälp av facket för att försöka få arbetsgivaren att ta tillbaka varningen. Varningen betyder förvisso ingenting förrän den används som skäl för att säga upp någon, det är först då det prövas om den var befogad. Det är alltså inte så att man måste ”bestrida” varningen direkt och att man har accepterat den om man inte gör det.

– Men om man bestrider det på en gång och tar in sin fackliga organisation, då tyder ju det faktiskt på att man redan från början sagt att det inte stämmer. Det är klart att det kan påverka en bedömning i domstol. Men det är svårt att veta, säger Ellinor Gudmundsson. 

Kan man bli avskedad om man är drogpåverkad? Det är ju olagligt att bruka narkotika. 

SVAR: Att begå ett brott på jobbet behöver inte vara grund för avsked – det är skillnad på om brottet begås mot arbetsgivaren eller inte. Därför är det inte säkert att arbetsgivaren kan avskeda någon som varit drogpåverkad på jobbet. 

– Men det finns ingen egentlig praxis kring det skulle jag säga. Vår uppfattning är att arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar även vid beroendesjukdom där man har ett narkotikaberoende. Men det är inte heller helt klarlagt. Jag skulle kunna tänka mig att arbetsgivare har en annan uppfattning, säger Ellinor Gudmundsson.