Finns det någon lag som gör det förbjudet att ta med matrester hem?

SVAR: Nej. Det finns inga generella regler som förbjuder att personal tar med sig mat hem från ett skolkök. Det uppger arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Det finns heller inget i livsmedelslagstiftningen som sätter stopp för det, säger Livsmedelsverket.

Tog matrester – avskedas

Hemtagna matrester

Nyheter

Vad är det då som säger att personal inte får ta med matrester?

SVAR: Det upp till varje arbetsgivare att ha riktlinjer för hur överbliven mat ska hanteras. I det här fallet är det Stockholm stad som bestämmer då det är ett kommunalt skolkök.

Vad säger Stockholm stads riktlinjer?

SVAR: Att mat ska kasseras efter servering.

Finns det undantag?

SVAR: Ja, torra livsmedel som knäckebröd och flingor ska sparas. Katrin Lilliehöök, enhetschef på utbildningsförvaltningen i Stockholm stad, skriver i ett mejl till KA att en del mat också kan sparas för att frysas ner eller att återanvändas på fritids. Det gäller exempelvis livsmedel som frukt och grönsaker, mejerier, charkuterier och bröd.

”Hur ska jag få ett nytt jobb?”

Hemtagna matrester

Nyheter

Finns det mat som ska skickas tillbaka till matleverantören?

SVAR: Ja, när det gäller mottagningsskök, som är fallet med skolköket i Järva, levereras maten färdiglagad till skolköket. Mat som finns kvar i kantiner ska då ställas tillbaka i värmevagnar och hämtas av leverantören, som kasserar den till biogas.

Har leverantören märkt att det skickas tillbaka för lite mat?

SVAR: Det är oklart. KA har frågat leverantören Kleins Kitchen om de gör kontroller av hur mycket mat som skickas tillbaka och om de reagerat på att de fått tillbaka för lite mat. En talesperson för företaget svarar i ett mejl att de inte vill uttala sig om enskilda kunder, men att de ”arbetar aktivt mot matsvinn” och därför alltid kontrollerar returer. Däremot har företaget ”begränsad möjlighet att kontrollera om all mat kasseras” från de kök som själva sköter serveringen, som i fallet med skolan i Järva där personalen avskedats. 

Finns det ekonomiska skäl till att personalen inte får ta matrester?

SVAR: Det verkar så. Grundskolechef Happy Hilmarsdottir har tidigare sagt till KA att det är viktigt att leverantören får tillbaka maten så att det inte levereras för mycket mat som skolan får betala för.
– Det är med skattemedel vi köper in mat till barnen och de resurserna ska gå till skolan, har hon sagt.

Informeras all nyanställd personal om att maten ska kastas eller skickas tillbaka?

SVAR: Den frågan vill Stockholm stad inte svara på. Men grundskolechef Happy Hilmarsdottir skriver i ett mejl till KA att ”Vi anser att vi som arbetsgivare har talat med vår personal om vad som gäller och vi anser att tydligheten avseende vad som gäller fanns/finns.”
I den utredning som arbetsgivaren gjort och som KA tagit del av, står att de anställda uppgivit att deras tidigare chef godkänt att de tar med sig mat hem. Men det tillbakavisas av den förre chefen. Nuvarande chef säger att hon tagit upp med personalen att de inte får ta med mat hem även om den ska kastas.