Sedan tidigare gällde den här rekommendationen för gymnasieelever och äldre, men nu gäller den också för förskole- och grundskolebarn.

– Vi hoppas att rekommendationen kan stilla den oro som vi vet att många lärare och annan personal har känt kring att ta emot barn med covid-19 hos någon i hemmet, säger Britta Björkholm, som är avdelningschef på myndigheten, i ett pressmeddelande.

Hon säger vidare att förändringen är gjord för att skapa lugn och arbetsro och att den tidigare bedömningen om barns låga smittotal inte är ändrad.

Kommunal har flera gånger krävt att Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommendationer så att covidsjuka föräldrar inte ska kunna lämna sina barn på förskolan.