Vi har en rådande kris som härjar i världen. Och att de som jobbar inom vård och omsorg kämpar och sliter varje timme på dygnet är ett faktum. Jag känner beundran för dessa människor. 

En grupp som lätt glöms bort, som alltid jobbar i det tysta och hela tiden anpassar sig, ändrar schema, tider, bränner ut sig, får ta emot alla klagomål på verksamhetens brister. Vilka är det? Jo, förskolans personal.

Vi kan inte hindra att vårdnadshavare lämnar sitt barn på förskolan när hen är hemma för att den är permitterad. Vi kan inte stoppa att barnen lämnas när det finns smitta hemma i barnens hem.

Vilken hjälp finns för att vi ska stoppa smittspridningen? Vilken skyddsutrustning får vi? Vi kan inte hindra att vårdnadshavare lämnar sitt barn på förskolan när hen är hemma för att den är permitterad. Vi kan inte stoppa att barnen lämnas när det finns smitta hemma i barnens hem. Nej, det är bara att lägga på ett leende och säga ”vi löser det” när man säger hej då. 

Vad kan vi göra för att minska att smittan förs vidare när vi går till arbetet i våra privata kläder och tar hem dem och tvättar? Risken för att smittan ska spridas växer dag för dag och förskolan är en bidragande faktor. Jag vill inte se att förskolan stänger för att det inte finns tillräckligt med personal, då har samhället misslyckats.

Jag vill inte se att förskolan stänger för att det inte finns tillräckligt med personal, då har samhället misslyckats.

Vad händer om någon dör? Många som jobbar i förskolan befinner sig i en riskzon. Man får inte vara hemma för man är inte sjuk, och jobba hemifrån är svårt i vår verksamhet. Är man inte på jobbet för att man är orolig så kan det innebära arbetsvägran. Vem hjälper då kollegan som är rädd för sitt liv? 

Vilken hjälp får personalen när man är så utsliten att man inte kan koncentrera sig på arbetet mer och kvaliteten minskar markant? När förskolan får lägga undan läroplanen och bara bedriva ”barnpassning” (det är det som pågår nu). 

Politiker och samhället – nu behöver vi också hjälp! En hjälp som består av skydd, tydligare rutiner, lagar. Glöm inte bort oss!