– Avtalsdelegationen är jättenöjd, sedan vill man alltid ha mer. Men vi fick märket och vi fick den första löneökningen från den 1 december, säger Kommunals ombudsman Annica Jansson.

Avtalen vars innehåll är identiskt ger löneökningar med i genomsnitt 524 kronor från och med den 1 december. De följande två avtalsåren ska lönerna höjas med i genomsnitt 535 kronor respektive 382 kronor. Lönerna fördelas i lokala förhandlingar och individuellt. Det blir inte samma löneökning till alla.

Vad gäller yrkesutbildade är konstruktionen densamma som i avtalet med kommuner, regioner och kommunala bolag. Ytterligare 0,3 procent läggs vid varje lönerevision i en pott som går till yrkesutbildade, men i det här fallet också till dem som har yrkeslivserfarenhet. Det avgörs lokalt exakt vilka som kommer i fråga.

– På folkhögskolorna är det i princip kockar som skulle kunna ha en yrkesutbildning. Troligen inte några andra, därför lade vi till det här med yrkeserfarenhet också, säger Annica Jansson.

Kommunal fick inte igenom retroaktiv lön eller engångsbelopp under den period avtalet har varit uppskjutet mellan april och november, motsvarande det kommun- och regionanställda får.

– Vi har yrkat på retroaktivitet eller engångsbelopp. Men skulle vi ha strandat förhandlingarna på grund av det så hade vi fått märket och inget mer, säger Annica Jansson. 

Den extra satsningen på yrkesutbildade och yrkeserfarna gör också att höjningen av ob-tilläggen och lägstalönerna skjuts framåt.

En villkorsförbättring i avtalen som avtalsdelegationen framhållit, enligt Annica Jansson, är att övertidsersättning nu ska utgå vid påbörjad halvtimme, inte som tidigare fullgjord halvtimme. Två andra förändringar är att föräldrapenningtillägg ska betalas till den som är berörd från första anställningsdagen samt att möjlighet till ledigt ges när man ska gå till vårdcentralen och likande eller nära anhörigs begravning till exempel.

Arbetsgivaralliansen framhåller på sin hemsida bland annat att uppsägningstiden ökat för den som säger upp sig själv.

Hur många anställda som berörs av de två avtalen är oklart. Kommunal har lite drygt 900 medlemmar på de två avtalen tillsammans. 

När höjs lönerna?

  • Löneökningar ska gälla från och med den 1 december 2020, den 1 maj 2021 och den 1 maj 2022.
  • Ob höjs den 1 maj 2021 och den 1 maj 2022. 
  • Lägstalönerna höjs den 1 oktober 2021 respektive 2022. Samt den 30 april 2023, samma dag avtalet går ut. Höjningarna motsvarar 5,4 procent.