Det andra avtalsåret ska lönerna höjas med 530 kronor i genomsnitt, från och med den 1 september 2021.

Avtalet berör några enstaka friskolor som varit anslutna till KFS, Kommunala företagens samorganisation, som efter sammanslagningen med Pacta nu heter Sobona.

Avtalet gäller bara i drygt ett år. Från den 1 januari 2022 är det avtalet med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR som ska gälla. Det innebär bland annat att antalet semesterdagar ökar.

Kommunal och Sobona har också kommit överens om höjda lägstalöner.